Начало / Университетът / Факултети / Биологически факултет / Архив / Студенти / ВАЖНО ЗА ЗАВЪРШВАЩИ С ДЪРЖАВЕН ИЗПИТ БАКАЛАВРИ II-ра ДЪРЖАВНА СЕСИЯ УЧЕБНА 2022/2023 год.

   
ВАЖНИ ДАТИ Дейност Забележка
От 21 АВГУСТ
до 24 АВГУСТ 2023 г.
Подаване на заявление
за допускане до Държавен изпит
в Сектор „Студенти”.
Заявления подават студенти, семестриално завършили през минали учебни години, с положени всички семестриални изпити и практики.
От 21 АВГУСТ
до 31 АВГУСТ 2023 г.
Подаване на заявление
за допускане до Държавен изпит
в Сектор „Студенти”.
Заявление подават студенти от всички специалности, завършващи през настоящата учебна година,
с положени всички семестриални изпити и практики.

Необходими документи за допускане до Държавен изпит. Подаване САМО по електронен път:

 1. ЗАЯВЛЕНИЕ по образец – попълнено на компютър, отпечатано, подписано и сканирано;
 2. Студентска книжка НЕ Е задължителна. Всеки студент трябва да провери за коректността на нанесените му оценки в СУСИ. Ако не го направи, носи лична отговорност за несъответствия. При установено несъответствие трябва да се обърне към инспектора от сектор "Студенти", отговарящ за специалността. Студентът трябва да декларира, че оценките са нанесени коректно, чрез декларация свободен текст;
 3. Бележка от библиотеката, че студентът не дължи книги, може да се получи електронно – по електронната поща студентът изпраща писмо на адрес library@biofac.uni-sofia.bg като посочва трите си имена, факултетен номер, специалност. От библиотеката ще му върнат подписана електронна бележка;
 4. Личната карта НЕ Е нужна при подаване на заявлението, но е задължителна за явяването на Държавен изпит.
 • Сканираното заявление, електронната бележка от библиотеката и декларацията, че оценките по дисциплините са нанесени коректно в СУСИ се изпращат на електронната поща на съответния инспектор:
  • г-жа Диди Наумова
   БИОЛОГИЯ (Р.О. и З.О.)
   БИОМЕНИДЖМЪНТ И УСТОЙЧИВО РАЗВИТИЕ
   naumova@uni-sofia.bg
  • г-жа Румяна Иванова
   МОЛЕКУЛЯРНА БИОЛОГИЯ
   ЕКОЛОГИЯ И ОПАЗВАНЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА (Р.О. и З.О.)
   rumimivanova@uni-sofia.bg
  • г-жа Анелия Тончева
   БИОТЕХНОЛОГИИ (Р.О. и З.О.)
   АГРОБИОТЕХНОЛОГИИ
   БИОЛОГИЯ И ХИМИЯ
   ГЕОГРАФИЯ И БИОЛОГИЯ
   БИОЛОГИЯ И АНГЛИЙСКИ ЕЗИК
   aptoncheva@biofac.uni-sofia.bg
 • До Държавен изпит не се допускат студенти, които не са подали заявления в отдел "Студенти"!

Сроковете са окончателни и изключения не се допускат!

05 СЕПТЕМВРИ
2023 г.

ДЪРЖАВЕН ИЗПИТ по:

МОЛЕКУЛЯРНА БИОЛОГИЯ - конспект*
БИОТЕХНОЛОГИИ (Р.О. и З.О.) - конспект*
ЕКОЛОГИЯ И ООС (Р.О. и З.О.) - конспект*

Изпитът започва в 9:00 часа

МОЛЕКУЛЯРНА БИОЛОГИЯ - зала 239
БИОТЕХНОЛОГИИ (Р.О. и З.О.) - зала 356
ЕКОЛОГИЯ И ООС (Р.О. и З.О.) - зала 239

07 СЕПТЕМВРИ
2023 г.

 

ДЪРЖАВЕН ИЗПИТ по:

БИОЛОГИЯ (Р.О. и З.О.)- конспект*
БИОМЕНИДЖМЪНТ И УСТОЙЧИВО РАЗВИТИЕ - конспект*
АГРОБИОТЕХНОЛОГИИ - конспект*
БИОЛОГИЯ И ХИМИЯ - конспект*
ГЕОГРАФИЯ И БИОЛОГИЯ - конспект*
БИОЛОГИЯ И АНГЛИЙСКИ ЕЗИК - конспект*

Изпитът започва в 9:00 часа

БИОЛОГИЯ (Р.О. и З.О.) - зала 239
БИОМЕНИДЖМЪНТ И УСТОЙЧИВО РАЗВИТИЕ - зала 259
АГРОБИОТЕХНОЛОГИИ - зала 259
БИОЛОГИЯ И ХИМИЯ - зала 356
ГЕОГРАФИЯ И БИОЛОГИЯ - зала 356
БИОЛОГИЯ И АНГЛИЙСКИ ЕЗИК - зала 356

11 СЕПТЕМВРИ
2023 г.
Биология и английски език - Държавен изпит по Английски език и Методика на обучението по английски език.

Ректорат

Начало 9:00 часа

12 СЕПТЕМВРИ
2023 г.
Биология и химия - Държавен изпит по Химия и Методика на обучението по химия ФХФ
04 СЕПТЕМВРИ
2023 г.
География и биология - Държавен изпит по География и Методика на обучението по география ГГФ

* Достъпът до конспектите за Държавен изпит изисква потребителско име и парола.

!!! ЗАЛИТЕ ЩЕ БЪДАТ ОБЯВЕНИ ДОПЪЛНИТЕЛНО