Начало / Университетът / Факултети / Биологически факултет / Архив / Студенти / ВАЖНО ЗА ЗАВЪРШВАЩИ БАКАЛАВРИ II-ра ДЪРЖАВНА СЕСИЯ УЧЕБНА 2021/2022 год.

   
ВАЖНИ ДАТИ Дейност Забележка
от 01 август
до 11 август 2022 г.
Подаване на заявление
за допускане до Държавен изпит
в Сектор „Студенти”.

Заявления подават студенти, завършващи през настоящата учебна година, с положени всички семестриални изпити и практики.

САМО СПЕЦИАЛНОСТИ:

 • Молекулярна биология;
 • Екология и ООС
от 24 август
до 31 август 2022 г.
Подаване на заявление
за допускане до Държавен изпит
в Сектор „Студенти”.
Заявление подават студенти от всички специалности, завършващи през настоящата учебна година и семестриално завършили,
с положени всички семестриални изпити и практики.

Необходими документи за допускане до Държавен изпит. Подаване САМО по електронен път:

 1. ЗАЯВЛЕНИЕ по образец – попълнено на компютър, отпечатано, подписано и сканирано;
 2. Студентска книжка НЕ Е задължителна. Всеки студент трябва да провери за коректността на нанесените му оценки в СУСИ. Ако не го направи, носи лична отговорност за несъответствия. При установено несъответствие трябва да се обърне към инспектора от сектор "Студенти", отговарящ за специалността. Студентът трябва да декларира, че оценките са нанесени коректно, чрез декларация свободен текст, подписана и сканирана;
 3. Бележка от библиотеката, че студентът не дължи книги, може да се получи електронно – по електронната поща студентът изпраща писмо на адрес library@biofac.uni-sofia.bg като посочва трите си имена, факултетен номер, специалност. От библиотеката ще му върнат подписана електронна бележка;
 4. Личната карта НЕ Е нужна при подаване на заявлението, но е задължителна за явяването на Държавен изпит.
 • Сканираното заявление, електронната бележка от библиотеката и декларацията, че оценките по дисциплините са нанесени коректно в СУСИ се изпращат на електронната поща на съответния инспектор:
  • г-жа Диди Наумова
   БИОЛОГИЯ (Р.О. и З.О.)
   БИОМЕНИДЖМЪНТ И УСТОЙЧИВО РАЗВИТИЕ
   naumova@uni-sofia.bg
  • г-жа Румяна Иванова
   МОЛЕКУЛЯРНА БИОЛОГИЯ
   ЕКОЛОГИЯ И ОПАЗВАНЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА (Р.О. и З.О.)
   rumimivanova@uni-sofia.bg
  • г-жа Анелия Тончева
   БИОТЕХНОЛОГИИ (Р.О. и З.О.)
   АГРОБИОТЕХНОЛОГИИ
   БИОЛОГИЯ И ХИМИЯ
   ГЕОГРАФИЯ И БИОЛОГИЯ
   БИОЛОГИЯ И АНГЛИЙСКИ ЕЗИК
   aptoncheva@biofac.uni-sofia.bg
 • До Държавен изпит не се допускат студенти, които не са подали заявления в отдел "Студенти"!

Сроковете са окончателни и изключения не се допускат!

05 септември 2022 год.

ДЪРЖАВЕН ИЗПИТ по:

ФХФ
08 септември 2022 год.

ДЪРЖАВЕН ИЗПИТ по:

РЕКТОРАТ
08 септември 2022 год.

ДЪРЖАВЕН ИЗПИТ по:

РЕКТОРАТ
08 септември 2022 год.

ДЪРЖАВЕН ИЗПИТ по:

Изпитът започва в 9:00 часа

09 септември 2022 год.

 

ДЪРЖАВЕН ИЗПИТ по:

Изпитът започва в 9:00 часа

* Достъпът до конспектите за Държавен изпит изисква потребителско име и парола.