Начало / Университетът / Департаменти / Департамент по спорт / Научна дейност / Научни издания / 2002 г.

   
2002 г.

Предговор

Настъпилите промени във висшите училища в условията на демокрация поставят нови въпроси относно статута на бившите катедри по физическо възпитание и спорт. Относителната автономия на факултетите на Софийския университет “Св.Климент Охридски” им позволи сами да определят съдържанието на собствените си учебни програми. По този начин в някои факултети отпадна физическото възпитание и спортът, в други се предложи факултативната форма, а в трети останаха задължителните занятия. Дадоха се указания за обединяване на звената, имащи отношение към спорта. Създаде се Департаментът по спорт с четири звена. От друга страна, статутът “преподавател” ограничи желанието и перспективите за академично реализиране. С някои нови решения на Академичния съвет бяха реабилитирани преподавателите по физическо възпитание и спорт и се създаде възможност те да бъдат приети като равноправни членове на академичната общност.

Авторите, представени в настоящия годишник, са преподаватели от новата генерация и макар със скромни по своя обем и значимост материали поставят редица проблеми и възможности за тяхното решаване в рамките на Софийския университет като същевременно разкриват сериозни намерения за изява в научното поприще.

Настоящият том 78 излиза с няколко годишно закъснение, поради промените във висшето образование, в програмите и обучението на студентите по предмета спорт и обновяването на състава на Департамента по спорт. С това научната работа на преподавателите претърпя известна криза. Надяваме се, че със следващите публикации ще запълним тази празнина.

Доц.д-р Елисавета Морова, председател на редакционната колегия

Коментари

Влезте за да коментирате.