Начало / Университетът / Департаменти / Департамент по спорт / Научна дейност

   
Научни форуми

ЕЖЕГОДНА МЕЖДУНАРОДНА НАУЧНА КОНФЕРЕНЦИЯ

Съвременни тенденции на физическото възпитание и спорта

Лого MTPES

6 октомври 2023 г.

DOI: 10.13140/RG.2.2.14862.02887

Покана ; Invitation

Декларация ориг.; Декларация съгласие

Конференцията е финансирана от Фонд "Научни изследвания" в Софийския университет "Св. Климент Охридски" (№ 80-10-184/17.05.2023 г.), в сътрудничество с федерацията на спортните педагози в Република Северна Македония, както и от ФНИ към Министерството на образованието и науката (№ КП - 06-МНФ/33 от 25.08.2023 г.).

От 2022 година представените доклади се публикуват от издателство „Азбуки“ към МОН, Федерацията на спортните педагози в Република Македония и Университетско издателство „Св. Климент Охридски“.
Редакционният съвет, след рецензиране, разпределя докладите, със съгласието на авторите, за публикуването им в списанията и сборника от Конференцията:

 

  • „Професионално образование“, издателство „Азбуки“;
  • Research in Kinesiology“ – Изследвания в кинезиологията (RIK);
  • Activities in Physical Education and Sport“ – Дейности във физическото възпитание и спорта (APES);
  • Съвременни тенденции на физическото възпитание и спорта“, Университетско издателство Св. Климент Охридски“.