Начало / Университетът / Департаменти / Департамент по спорт

   
sport-baner

 

ОБЯВА!

 

УВАЖАЕМИ СТУДЕНТИ,

ВЪЗ ОСНОВА НА ЗАПОВЕДТА НА РЕКТОРА НА СОФИЙСКИЯ УНИВЕРСИТЕТ „СВ. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ“№ РД–19-179 /21.05.2020 И НА СЪВЕТА НА ДЕПАРТАМЕНТА ПО СПОРТ

СЕМЕСТРИАЛНИЯТ ИЗПИТ ПО СПОРТ – летен семестър 2020 г.ще бъде проведен ДИСТАНЦИОННО по следния начин:

  • За специалностите, в които учебната дисциплина „СПОРТ” е задължителна, чрез попълване на ТЕСТ в системата „МУДЪЛ”.

Тестът ще бъде отворен от 08 юни до 03 юли 2020 г.

  • За специалностите, в които учебната дисциплина „СПОРТ”е избираема, чрез попълване на ТЕСТ в системата „МУДЪЛ“.

Тестът ще бъде отворен от 08 юни до 03 юли 2020 г.

(Въпросите в теста са от материалите, качени в рубриката "Спорт у дома" - "Теория и история на спортовете")

  • За специалностите, в които учебната дисциплина „СПОРТ” е факултативна, чрез написване на ЕСЕ. Темата и допълнителна информация за него ще бъде качена на сайта на Департамента по спорт на 08 юни 2020 г.
  • За студентите, които имат невзет изпит от предишна година, изпитът ще бъде – написване на ЕСЕ. Темата и допълнителна информация за него ще бъде качена на сайта на Департамента по спорт на 08 юни 2020 г.
  • Няма да се разрешава полагане на изпит по указаните начини за повече от една година.

 

СПОРТ У ДОМА! - Тук ще намерите нашите предложения за тренировка в извънредна обстановка по различните видове спорт.

https://www.youtube.com/watch?v=-IR6O5wE06k - Функционална тренировка за цялото тяло вкъщи - 24 минути.

БЪДЕТЕ ЗДРАВИ! БЪДЕТЕ АКТИВНИ! БЪДЕТЕ СПОКОЙНИ!

УСПЕХ! НАСЛАЖДАВАЙТЕ СЕ НА СПОРТА!

 

Новини

Тъжна новина

На 3.04.2020 г. почина Екатерина Начкова

ДС ЕНачкова

За студентите

Учебната дейност по спорт на студентите се провежда в зависимост от техните спортни интереси и осигурената материална база. Учебните групи включват занимания по следните спортни дисциплини:...

Всички новини За студентите

Дейности на Департамента по спорт:

 

ПРЕДСТОЯЩИ СЪБИТИЯ

 

 

За контакти

Адрес: 1504 София

бул. "Цар Освободител" 15, стая 120

 

Телефони:

Инспектори : 02/944 27 49; 9308 (в. 435)

Директор : 02/944 33 818