Начало / Новини / Конкурси / Конкурси за студенти / Архив / Стипендиантската програма на правителсвото на Република Корея за акад. 2014-2015 г.

   

Срок за кандидатстване: 21 март 2014 г.

 

Правителството на Република Корея предоставя 6 стипендии на български граждани за придобиване на образователно-квалификационна степен „Магистър” или научна степен „Доктор”, считано от м.септември 2014 г.

 

Как можете да кандидатствате:

За стипендиите може да се кандидатства пред Посолството на Република Корея в България, като по този начин ще можете да кандидатствате едновременно за три университета. Също така може да кандидатствате и през конкретен университет в Република Корея, но в този случай кандидатурата Ви ще е ограничена само до един университет.

 

Етапи на кандидатстването:

I. 1-ви етап- подборът се извършва от специалисти от Посолството на Република Корея в България. Срокът за подаване на документи за този първи етап е до 21 март 2014 г;
II. 2-ри етап- провежда се интервю на английски език от външни оценители;
III. 3-ти етап- комисия от NIIED в Република Корея прави финална оценка на кандидатурата.

Крайните резултати ще бъдат оповестени до 1 май 2014 г.

 

Изисквания към кандидатите:

1. Кандидатът и неговите родители трябва да бъдат български граждани.

2. Кандидтът трябва да е в добро физическо и психическо състояние.

 • Кандидатите попълва собственоръчно изготвено медицинско свидетелство, като по-детайлен медицински преглед се извършва на следващ етап от NIIED

3. Кандидатът трябва да е под 40г., считано към 1-ви септември, 2014.

4. Кандидатът трябва да е придобил своята образователно-квалификационна степен „Бакалавър” или „Магистър” към 31-ви август, 2014 г.

 • Кандидатите за стипендия за придобиване на степен „Магистър” трябва да са придобили съответно степен „Бакалавър” към 31-ви август 2014 г.
 • Кандидатите за стипендия за придобиване на научна степен „Доктор” трябва да имат придобита степен „Магистър” към 31-ви август 2014 г.
 • Кандидатите, които не разполагат с официален документ за придобита образователно-квалификационна степен, но очакват такава до 31-ви август 2014 г., трябва да изпратят официален сертификат, свидетелстващ , че те очакват своята диплома в рамките на дадения срок.

5. Кандидатът трябва да има среден успех от целия период на обучението си не по-нисък от 80% или „много добър 4.80”/виж Приложение 7- GPA Conversion Table/.

6. Стипендията се дава за всички специалности, предлагани от посочените университети/ виж Graduate Courses University Information/

- Преференции се дават на кандидати, следващи природни и технически науки

7. Не е задължително, но е препоръчително да се представят сертификати за владеене на английски или корейски език.

8. През първата година кандидатът изучава само корейски език.
*Изключения са кандидатите, които са държали изпита TOPIK, Level 5 or 6

 

Продължителност на стипендията:

 • Степен „Магистър” (01.09.2014 ~ 31.08.2017): 1 г. обучение по корейски език + 2 г. магистратура
 • Научна степен „Доктор” (01.09.2014 ~ 31.08.2018): 1 г. обучение по корейски език + 3 г. докторантура

 

Какво покрива стипендията:

 1. Двупосочен самолетен билет
 2. Месечна стипендия от 900, 000 вона/KRW/
 3. Семестриална стипендия за научни изследвания - 210,000 вона за студенти от хуманитарните и социални науки; 240,000 вона за студенти в областта на природните и технически науки.
 4. Еднократна стипендия за настаняване от 200,000 вона, която се предоставя при пристигането на степендианта в Република Корея.
 5. Медицинска застраховка.
 6. Всички такси, свързани с обучнието на кандидата по корейски език, както и университетските такси
 7. Разходите по отпечатване на магистърската или докторска теза.

 

Необходими документи за кандидатстване:

Списък с необходимите документи за кандидатстване Степен „Магистър” Степен
„Доктор”
1. Лична информация за кандидата - Приложение 1
2. Биографична справка- Приложение 2
3. План за обучение- Приложение 3
4. Препоръка- Приложение 4
5. Удостоверение за съгласие с условията за предоставяне на стипендията – Приложение 5
6. Лично медицинско свидетелство - Приложение 6
7. Диплома за завършено образование – степен „Бакалавър”
8. Справка за успех, съдържащо оценки по изучаваните дисциплини/ за1-вия етап може да е изготвена собственоръчно, но за 2-ри етап се изисква официалния документ от университета/
9. Диплома за завършено образование- степен „Магистър” -
10. Сертификат TOPIK / заверено копие/
11. Сетификат TOEFL,I ELTS или Cambridge ESOL Examinations
12. Публикувани научни трудове
13. Други награди
14. Копие от паспорт/лична карта на кандидатът и родителите
15. Свидетелство за раждане

 

Легенда:

○- задължителен документ

△- при наличие и по желание

 

Всички документи се попълват на английски език!

 

За да свалите необходимите Ви за кандидатстване документи, посетете уебсайт: http://studyinkorea.go.kr/en/main.do

Кликнете : GKS
Кликнете : Notice
Кликнете : (No.60) "2014 Korean Government Scholarship Program for International Students for Graduate Degree" (date: 201-02-03)

 

Крайният срок за подаване на документи е 21 март, 2014 г.

 

Моля, подавайте документи на следните e-mail адреси: korean-embassy@mofa.go.kr и asadalculture@gmail.com или на адрес:

Посолство на Република Корея в София
бул. Драган Цанков 36, Интерпред, ет.7А
гр.София
тел. (+359 2) 9712181
факс: (+359 2) 9713388