Начало / Новини / Конкурси / Конкурси за студенти / Архив / Нов прием на кандидати по стипендиантска програма „Туризъм“ за летен семестър на уч. 2016/2017 г.

   

Срок за прием на документи: 15 март 2017 г.

 

Започна приемът на документи по стипендиантска програма "Туризъм", която ще подпомогне висшето образование на двама студенти през летния семестър на учебната 2016/2017 година. Програмата се осъществява със съвействието на „Холдинг Варна” АД от Фондация "Св. Св. Константин и Елена".

Краен срок за прием на документи: 15 март 2017 г.

За стипендии по стипендиантска програма имат право да кандидатстват студенти, български граждани, в редовна форма на обучение – степен бакалавър във всички висши училища в Република България, създадени в съответствие със Закона за висшето образование, със завършен минимум един семестър от висшето си образование с минимален успех: отличен - 5.50 и обучаващи се в област „Туризъм”.

Размер на 1 стипендия: 1500 лв., разпределена на 5 равни месечни суми по 300 лв.

 

Регламент

Необходими документи за кандидатстване:

- заявление за участие в стипендиантската програма (съгласно образец) ;

- мотивационно писмо;

- академична справка /или уверение от университета/ за успех от зимния семестър на учебната 2016/2017 г., форма на обучение, специалност, курс;

 

Документите за кандидатстване се подават на хартиен носител на място във Фондация „Св. Св. Константин и Елена” , по поща или куриер на адрес:

Фондация "Св. Св. Константин и Елена"

к.к. Св. Св. Константин и Елена

Административна сграда

Варна 9006

за контакти и повече информация:

тел.: +359 52 383 943

и-мейл: foundation@stconstantine.bg

 

Попълването на документите е задължително както за новите кандидати, така и за бивши и настоящи стипендианти, които кандидатстват отново за следващ семестър.