Начало / Новини / Конкурси / Конкурси за студенти / Архив / Наградите на БАИТ

   
Наградите на БАИТ

Българската асоциация по информационни технологии обявява конкурс за преподаватели и студенти Наградите на БАИТ за 2012 г. за значим принос за развитието на информационните и комуникационни технологии.
Краен срок: 06 януари 2013 г.

Кандидатстването е в две от категории - Образователна награда и Студентска награда.

Образователни награда има за цел да отличи личности/екипи, работещи в сферата на образованието /училище, университет, БАН/ с принос за развитието и внедряването на информационните и комуникационни технологии в учебния процес и/или създали методика и учебни програми за подготовка на кадри за нуждите на ИКТ бизнеса.

Студентска награда ще отличи студент/екип за създаден и приложен проект в сферата на информационните технологии.

През 2011 г. УС на БАИТ взе решение да възобнови връчването на наградите на асоциацията, но в променен формат, съобразно целите и задачите й и променената обществено икономическа обстановка. Броят на категориите и на подкатегориите в три от тях се увеличават значително, като наградите станаха общо 15. Освен досегашните две - за значим принос и за журналистически принос, новите са: Образователна награда, Студентска награда, Публична администрация, Бизнес иновативност, Компания на годината, Корпоративна и социална отговорност, STARTUP компания на годината, E-business и Мобилни решения.

Чрез увеличаване броя на категориите се цели да се отдаде дължимото на всички личности, институции и компании, които със своя професионализъм, иновативност и активна гражданска позиция са дали през 2012 г. своя принос за развитието на информационните и комуникационни технологии.

Кампанията и церемонията се провеждат под патронажа на Президента на Република България Росен Плевнелиев.

Наградите ще бъдат връчени на официална церемония в края на м. януари 2013 г. Датата и мястото ще бъдат посочени допълнително.

Краен срок за подаване на формулярите за участие: 06 Януари 2013 г.

Формулярът за участие и регламентът на конкурса са публикувани на сайта на БАИТ.

Конкурсът и церемонията за връчване на "Наградите на БАИТ" за 2012 г. се провеждат с подкрепата на Майкрософт България, mslogo_black.jpg. В партньорството с: Bulgaria On Air TV, Computer, Teacher.bg, Diploma.bg, Изпълнителна агенция за насърчаване на малките и средните предприятия, Национален център за безопасен интернет

За БАИТ:

Българската асоциация по информационни технологии (БАИТ) е най-голямата,най-представителна и влиятелна браншова организация в сферата на информационните и комуникационни технологии в България. Създадена през 1995 г. към момента в нея пряко членуват 100 фирми. Асоциацията обхваща фирми от всички сектори на информационните и комуникационните технологии - хардуер, софтуер, системна интеграция, мрежи, телекомуникации, доставчици на Интернет услуги и др. Една голяма част от тях предлагат собствени решения, продукти и услуги и успешно работят на чуждестранните пазари. В асоциацията членуват и представителствата на повечето водещи световни производители в България. Фирмите, членуващи в БАИТ, формират над 69% от пазара на информационни технологии в България. Преобладаващата част от значимите проекти в сфератана ИКТ, възлагани с обществени поръчки, се печелят от фирми-членове на БАИТ, като по обем на приходите тяхното участие е над 80%. Мисията на БАИТ е да защитава общите интереси на своите членове, като активно работи за изграждането на информационното общество в държавата, за развитието на българската ИКТ индустрия и на ИКТ пазара като цяло. БАИТ подпомага своите членове за тяхното участие в различните програми за развитие на Европейския съюз и по-успешно приспособяване към неговите пазарни условия. За постигане на тези си цели БАИТ работи с органите на държавното управление, като ги подпомага с експертно мнение при формирането на държавната политика в областта на информационните и комуникационни технологии, при планирането и изпълнението на големите инфраструктурни проекти в сектора на ИКТ. Асоциацията провежда последователна политика за създаване на нормална пазарна среда в България в областта на информационните технологии, на прозрачност и равнопоставеност между фирмите на пазара и се противопоставя на всякакви опити за корупционни практики.