Начало / Новини / Конкурси / Конкурси за студенти / Архив / Конкурс за годишна стипендия на името на доц. д-р Вероника Вълканова за академичната 2016 - 2017 г.

   

Срок за кандидатстване: 14 ноември 2016 г.

 

С Т А Т У Т

 

На ежегодна стипендия на името на доц. д-р Вероника Вълканова

 

Стипендията се учредява в памет на доц. д-р Вероника Вълканова, която отдаваше безрезервно знанията и любовта си на своите студенти, и е един от преподавателите, създали специалността ПМХК.

 

От 2016-2017 академична година се учредява ежегодна Стипендия на името на доц. д-р Вероника Вълканова на стойност 1200 лв. за отличен успех и студентски постижения в областта на педагогиката на масовата и художествената комуникация.

Стипендията ще бъде обявявана в началото на всяка учебна година на сайта на Софийския университет/Факултета по начална и предучилищна педагогика, а впоследствие и имената на студента, който я е спечелил.

Право да кандидатстват имат всички студенти, завършили трети курс редовно обучение в специалността ПМХК на ФНПП при СУ „Св.Кл.Охридски”.

 

Условия за кандидатстване:

  • завършен трети курс редовно обучение в специалност ПМХК на ФНПП;
  • отличен успех от първите три години;
  • есе на тема „Моята визия за бъдеща професионална кариера”;
  • събеседване.

* наличието на публикации/реализирани проекти в изучаваните научни области ще бъде от предимство за кандидатите.

 

Материалите да се изпращат на имейл адрес: greta_dermendjieva@yahoo.com с тема “Стипендия на името на доц. д-р Вероника Вълканова”.

Кандидатите за Стипендията на името на доц. д-р Вероника Вълканова следва да изпращат на посочения адрес в прикачени файлове:

1. Сканирано Уверение за завършен трети курс, в което да е указан средният успех за първите три години и че са положени всички изпити по учебен план до момента;

2. Есе.

След изтичане на срока за подаване на документи, кандидатите ще бъдат известени по имейл за датата и часа на събеседването.

Селекцията на кандидатите и изборът на носителя на Стипендията на името на доц. д-р Вероника Вълканова ще се извършва от проф. д-р Грета Дерменджиева.

Срокът за кандидатстване е 1 месец – от 15 октомври до 14 ноември вкл.

Стипендията на името на доц. д-р Вероника Вълканова ще се връчва на 25 ноември по време на официалната церемония по случай празника на Софийския университет.