Начало / Новини / Конкурси / Конкурси за студенти / Архив / "Генератор на идеи" - възможност за практика на студенти в Министерството на икономиката

   

Срок за подаване на документите: 10 март 2017 г.

 

 

Възможност за практика на студенти в Министерството на икономиката на България

 

Министерството на икономиката на Република България стартира инициативата "Генератор на идеи" и в тази връзка започва процедура за избор на студенти, които да проведат платена тримесечна практика в Министерството на икономиката по техен идеен проект, имащ отношение към дейността на администрацията. Практиката е подходяща за студенти от факултети, в които се преподават стопански/икономически дисциплини, международни отношения, международна икономика и политика, журналистика и масова комуникация, технически науки.

Това е възможност за талантливи, активни и заинтересовани студенти, които са в състояние да разработят и представят свой проект за изпълнение, свързан с дейността на Министерството на икономиката, който да реализират по време на практиката.

За провеждане на практиката в Министерството на икономиката могат да кандидатстват студенти, отговарящи на следните изисквания:

  • да са IIІ курс или по-горен курс на обучение, с добра компютърна грамотност, да владеят добре английски или друг западен език;
  • да представят кратка автобиография или мотивационно писмо;
  • да представят писмено свой проект за реализиране в рамките на практиката, свързан с дейността на министерството и с насърчаването на предприемачеството сред младите;
  • да посочат в коя дирекция на Министерството на икономиката имат интерес за провеждане на практиката, а именно: дирекция "Икономически политики за насърчаване", дирекция "Връзки с обществеността и протокол", дирекция "Външноикономическа политика" и дирекция "Индустриални отношения и управление на държавното участие".

 

Срокът за подаване на документите е 10 март 2017 г., включително, на имейл i.raichkova@mi.government.bg

Постъпващите кандидатури следва да бъдат придружени с:

  • уверение, че кандидатът е студент в съответния курс и университет;
  • кратка автобиография или мотивационно писмо;
  • описание на проекта, с който се кандидатства за практика – тема, цел, очаквани резултати, ефект за администрацията.

 

Комисия определена от министъра на икономиката и председателствана от него, ще определи петима студенти, с които ще се сключат договори за провеждане на студентска практика за срок от 3 месеца в периода март-юни 2017 г. Резултатите от подбора ще бъдат публично оповестени. Възнаграждението на практикантите ще е в размер на 350,00 лв. месечно при гъвкави условия на труд.