Начало / Новини / Конкурси / Конкурси за студенти / Архив / Фотоконкурс и изложба „Биоразнообразието през обектива“

   

Срок за кандидатстване: 18 май 2014 г.

 

Факултетният студентски съвет на Биологическия факултет, Факултетният студентски съвет на Факултета по класически и нови филологии и Студентският съвет на СУ „Св. Климент Охридски” организират конкурс и изложба „Биоразнообразието през обектива“. Конкурсът се провежда под опеката на декана на Биологическия факултет.

Конкурсът и изложбата се провеждат по повод Международния ден на биоразнообразието – 22 май. Те имат за цел да припомнят на хората за красотата на природата, от къде произлизат, кои са и какво би било бъдещето без природата. Околната среда е крехка материя, толкова, че дори изчезването на един вид би довело до сериозни екологични проблеми.

Право на участие в конкурса има всеки студент или докторант от СУ „Св. Климент Охридски”, който към момента на записването си за участие е с непрекъснати права.

Записването за участие в конкурса става онлайн, като за записан се счита участник, който е изпратил поне 3 снимки чрез обявената електронна поща, име, презиме и фамилия, факултет, специалност и факултетен номер. Всеки участник има право да изпрати повече от 1 снимка за всяка категория. Чрез записването си за участие, всеки участник се съгласява с настоящите условия и правила за участие в конкурса.

Всички получени снимки ще бъдат разпределени в 3 категории: животни, растения и пейзажна снимка, като за всяка ще бъде излъчен по 1 победител.

Снимките ще бъдат оценени от четиричленна комисия по следните критерии: тематичност (до колко снимката отговаря на зададената тема), художественост (композиция, уловена емоция, цветове и пр.), техничност (качество на изображението, подход при заснемането, оригиналност), както и видово разнообразие (какви и колко видове присъстват на снимката, статут на видовете). Оценяването ще бъде извършено по скалата от 1 до 10, като най-високата оценка е 10, а най-ниската 1.

На 22.05.2013г. след подбор, извършен от комисията, ще бъдат обявени 40-те най-добри снимки (10 снимки от категория „Пейзаж“ и по 15 снимки от категориите „Животни“ и „Растения“) и публикувани на официалната facebook страница на Биологическия факултет.

40-те избрани снимки ще бъдат подредени в изложби в Биологическия факултет и в Ректората на Софийския университет на 22.05.2014 г.

Тримата излъчени победители (по един за всяка категория) ще бъдат наградени с ваучери на стойност 200 лева, с които могат да закупят фототехника или фотоконсумативи.

 

Условия за снимките:

  • Снимките трябва да са правени от непрофесионалисти – студенти.
  • Всеки участник може да изпрати повече от 3 снимки, като всеки участник може да бъде победител само в 1 категория. Ако един участник е победител в две или три категории, то във втората категория (и съответно третата), за победител ще се счита втория в класацията по точки.
  • След приключване на крайния срок за записване за конкурса, всеки участник трябва да може да предостави снимката/снимките, които е изпратил в случаи на повторно поискване от страна на Организаторите.
  • Изпращайки своя снимка, всеки участник се съгласява тя да бъде публикувана и разпространявана където организаторите сметнат за добре. Авторът на снимката запазва правата си върху нея и има право да я разпространява. Авторът на снимката няма право да разпространява снимката до момента на публикуването й на официалната страница на Биологическия факултет.
  • Участниците нямат право да поставят каквито и да било отличителни знаци върху снимките, както и не трябва да присъстват на снимките. За отличителни знаци могат да бъдат приети имена, дати, факултетни номера, инициали и пр. При наличие на знак, участникът ще бъде дисквалифициран.
  • Снимките, които участникът изпраща, трябва да бъдат в оригинал. Не се приемат фотомонтажи и други корекции, които променят оригиналното състояние на снимката, с изключение на промяната на размера/резолюцията на снимката, нужни за изпращането й.
  • Снимките, които участникът изпраща, трябва да бъдат само цветни.
  • Приемат се снимки във формати jpg, jpeg, png.
  • Снимката/снимките трябва да бъдат изпратени не по-късно от 23:59 часа на 18.05.2014 г. на имейл адрес fss.na.bf@gmail.com, като снимката/снимките трябва да бъде/бъдат прикачена/и към писмото, заедно с трите имена на участника, латинско или българско наименование на обекта/обектите, представляващ/и фокуса на снимката, както и къде е заснета. Желателно е добавянето и на кратко описание или факти за заснетия обект.
  • Снимките трябва да са с размер 3000х2400 пиксела (7 мегапиксела) или по-големи.