Начало / Новини / Конкурси / Конкурси за студенти / Архив / 24 часов социален експеримент без граници

   

Краен срок за записване: 10 октомври 2016 г.

 

През 2017 година за първи път по случай Международния ден на театъра - 27 март, Театър-лаборатория @лма @лтер по проект към „Програмата за студентски иновации“, превръща „24 ЧАСОВИЯ НОН-СТОП ТЕАТРАЛЕН МАРАТОН“ в „24 ЧАСОВ СОЦИАЛЕН ЕКСПЕРИМЕНТ БЕЗ ГРАНИЦИ“. По традиция, участие ще вземат внимателно подбрани ентусиасти, но този път това ще бъдат 10 актьори, 30 незрящи и 30 зрящи студенти.

Поради спецификата на събитието „24 ЧАСОВИЯ СОЦИАЛЕН ЕКСПЕРИМЕНТ БЕЗ ГРАНИЦИ“ ще бъде предшестван от период на опознаване между различните групи участници (т.нар. „фокус групи“) и психо-физически тренинг, които ще започнат в края на месец октомври. Тогава ще бъдат подготвени представленията, които ще бъдат изиграни по време на Експеримента, ще се проведат множество интеракции, уъркшоп сесии и случвания с участниците чрез изразните средства на различни изкуства (театър, музика, танц).

Най-голямото предизвикателство ще бъде създаването на изцяло ново представление (текст, драматургия, хореография, изпълнение) по пиесата „Слепците“ на Метерлинг, започвайки от нулата, в което ще се включат всички участници.

Участниците няма да могат да напускат пространството по време на събитието. Ще бъдат осигурени храна, напитки и медицинско лице.

Всички, които искат да участват в „24 ЧАСОВ СОЦИАЛЕН ЕКСПЕРИМЕНТ БЕЗ ГРАНИЦИ“ могат да се обадят на:

Координатор зрящи студенти – Валерия Димитрова 0896 808 944

Координатори незрящи студенти – Виктор Асенов 0879 113 668 и Калина Бонева 0895 645 084

Повече информация за проекта:

Достъпната среда, социалната интеграция и трудовата реализация са основните проблеми на незрящите. В Софийския университет проблемът с достъпната среда във физически план в голяма степен е решен, а новите информационни технологии в библиотеките създават равни възможности на хората с увреждания за достъп до информационна среда. Проектът решава проблема с интеграцията, който стои с особена важност. Решаването му поставя необходимостта от познаването му. Пренебрегването на въпроса или лекомисленото му отминаване създава условия за алиенация между двете целеви групи на проекта. Алиенацията е една от най-страшните болести на съвремието, а алиенацията между хората в неравностойно положение и другите стои в още по ярки краски.

В Софийския университет следват над 30 незрящи студенти, тяхното присъствие остава незабележимо, настоящият проект си поставя за цел изграждането, оформяне и отстояване на ангажирана студентска позиция за разбирането и проникването в проблемите на другите. Проектът създава мост между двете целеви групи, който ще спомогне за установяване на една хомогенна социална среда. Известно е, че незрящите имат способности, подобни на зрящите, като това да определят размерите на тялото на човек, неговата възраст и емоционалност, често тези способности биват подценявани. Този проект ще събере и разпространи информация за социалните дефицити на съвременното живеене, това е основна и необходима предпоставка за подобряването на качеството на живот.

Проектът е конципиран, организиран и реализиран главно от студенти на Софийския университет, изучаващи различни специалности. Преки участници в експеримента ще бъдат 30 незрящи студенти, 30 зрящи, 10 актьори от Университетския театър „Алма Алтер“, един незрящ координатор от Студентския съвет и трима преподаватели и консултанти по различни направления на проекта. Непряко засегнати от проекта са 25 000 студенти на Софийския университет и широката общественост, до които информацията за проекта ще достигне през необходимите медийни канали.

"24 часовият социален експеримент без граници" се опира на опита на театър-лаборатория "Алма Алтер" с "24 часовия нон-стоп театрален маратон", но поради спецификата на фокус-групите и работата с незрящи студенти, процесът на изготвяне на програмата е от изключително значение за адекватното протичане на експеримента, за постигането на максимално ниво на емпатия, за премахване на границите, които двете фокус групи си поставят в общуването една с друга и постигане на пълна интеграция. Изготвянето на програмата ще се случи в работни срещи между режисьора, хореографа, координатора и андрагога на проекта, като основен инструмент за това ще бъде вече изготвеният анализ, както и наблюденията на андрагога по време на подготвителния период. Програмата ще съдържа 7 представления, 4 тийм-билдинг акции и едно общо представление, което обособилите се по време на фокус групите и подготвителния период - малки групи, ще подготвят самостоятелно в рамките на тези 24 -часа по пиесата на М. Метерлинг - "Слепците".