Начало / Новини / Конкурси / Конкурси за академични длъжности / Архив / Софийският университет “Св. Кл. Охридски” обявява конкурс за академична длъжност, ДВ бр. 33/11.04.2014 г.

   

 

Софийският университет “Св. Кл. Охридски” обявява конкурси за:

 

професор по:

  • 2.1. Филология /български език - синтаксис/ - един;

 

доценти по:

  • 2.2. История и археология /Нова история/ - един;
  • 4.6. Информатика и компютърни науки /програмиране/ - един;
  • 3.6. Право /финансово право/ - един;

 

главни асистенти по:

  • 4.5. Математика /математическа логика/ - един;
  • 2.1. Филология /история на немскоезичната литература/ - един;
  • 4.3. Биологически науки /молекулярна биология/ - един;
  • 2.3. Философия /реторика/ - един;
  • 4.3. Биологически науки /биохимия/ - един,

 

всички със срок 2 месеца от обнародването в “Държавен вестник”.

 

Списъкът с необходимите документи е определен в Правилника за условията и реда за придобиване на научни степени и заемане на академични длъжности в СУ “Св. Кл. Охридски”

 

Документи се подават в Ректората, стая 108, София 1504, бул. “Цар Освободител” № 15,

тел. 02/987-36-34; 02/986-11-83.

 

Приемно време от 15.00 ч. до 17.30 ч.