Начало / Новини / Конкурси / Архив / Процедура за подбор на преподаватели по български език и литература за академичната 2023/2024 г. в следните чуждестранни висши училища:

   

Срок за подаване на документите: 11 септември 2023 г.

 

 

1. Ереванския държавен университет по лингвистика и социални науки „В. Брюсов", Армения

2. Университет за чужди езици, Пекин, Китайска народна република

3. Познански университет „Адам Мицкевич", Полша

4. Западен университет, Тимишоара, Румъния

5. Люблянски университет, Словения

6. Университет „Екс-Марсилия", Франция

7. Университет „Йотвьош Лоранд", Будапеща, Унгария

 

Обява

Обявлението е публикувано на сайта на Министерството на образованието и науката в рубриката: „Конкурси“, подсекция „Преподаватели“: http://www.mon.bg/bg/100125

Към него са приложени Формуляр и Заявление за участие в процедурата.

 

Документите се подават в срок до 11 септември 2023 г. (понеделник) в държавното висше училище или научния институт, в което кандидатът заема длъжност по трудово правоотношение към момента на кандидатстване.