Начало / Новини / Конкурси / Архив / Процедура за подбор на преподаватели по български език и литература за академичната 2023/2024 г. в следните чуждестранни висши училища:

   

Срок за подаване на документите: 5 юни 2023 г.

 

 

 1. Познански университет „Адам Мицкевич“, Познан, Полша
 2. Университет „Екс-Марсилия“, Марсилия, Франция
 3. Люблянски университет, Любляна, Словения
 4. Западен университет, Тимишоара, Румъния
 5. Пекински университет за чужди езици, Пекин, Китайска народна република
 6. Еревански държавен университет по лингвистика и социални науки „В. Брюсов“, Ереван, Армения
 7. Тракийски университет „Демокрит“, Комотини, Гърция
 8. Фрайбургски университет „Алберт Людвиг“, Фрайбург, Федерална република Германия
 9. Братиславски университет „Ян Амос Коменски“ , Братислава, Словашка република
 10. Прешовски университет, Прешов, Словашка република
 11. Загребски университет, Загреб, Република Хърватия
 12. Университет „Йотвьош Лоранд“ , Будапеща, Унгария

 

Обява

Обявлението е публикувано на сайта на Министерството на образованието и науката в рубриката: „Конкурси“, подсекция „Преподаватели“: http://www.mon.bg/bg/100125

Към него са приложени Формуляр и Заявление за участие в процедурата.

 

Документите се подават в срок до 5 юни 2023 г. (понеделник) в държавното висше училище или научния институт, в което кандидатът заема длъжност по трудово правоотношение към момента на кандидатстване. (публ.23.05.2023 г.).