Начало / Новини / Конкурси / Архив / Процедура за подбор на преподаватели по български език и литература за академичната 2021/2022 г. в следните чуждестранни висши училища:

   

Срок за подаване на документите: 28 февруари 2022 г.

 

1. Ереванския държавен университет по лингвистика и социални науки „В. Брусов“, Армения;
2. Запорожки национален университет, Украйна

 

Обява

Обявлението е публикувано на сайта на Министерството на образованието и науката в рубриката: „Конкурси“, подсекция „Преподаватели“: http://www.mon.bg/bg/100125

Към него са приложени Формуляр и Заявление за участие в процедурата.

 

Документите се подават в срок до 28 февруари 2022 г. (понеделник) в държавното висше училище или научния институт, в което кандидатът заема длъжност по трудово правоотношение към момента на кандидатстване. (публ. 07.02.2022 г.)