Начало / Новини / Конкурси / Архив / Национален конкурс „Френският език: език-свят“ в Месеца на Франкофонията в България

   

Университетската агенция на Франкофонията (AUF) в България и Франкофонският център на Софийския университет „Св. Климент Охридски“ обявяват под егидата на Мивистерството на външните работи на Република България конкурс „Френският език: език-свят“. С конкурса ще се отбележи Международния ден на Франкофонията 20 март и 30-та годищнина от присъединяването на България към Международната организация на Франкофонията (OIF).

Конкурсът е с национален обхват. Той е насочен към докторантите и студентите в бакалавърската и магистърската степени на обучението, които изучават и ползват френския език в Софийския университет „Св. Климент Охридски“ и в другите български университети – членове на Университетската агенция на Франкофонията (AUF).

Конкурсът си поставя за цел да разкрие как франкофонията се възприема от носителите й в Университета, за които френският език е предпочитан инструмент за отваряне към света на идеите, науките, културите - свят, който Университетът има за мисия да открива и проучва за благото на общественото развитие.

 

Кандидатите за конкурса могат да участват с разнообразни продукти на различни форми на изразяване само на френски език:

  • Есе: 1500-5000 знака;
  • Научно-образователен постер: формат.pdf;
  • Визуална творба: афиш, рисунка, снимка, комикс, видеоклип.

Работите ще бъдат оценявани от жури, назначено от участващите институции. Основен критерий за оценка ще бъде способността на кандидата да изрази по оригинален начин отношението си към френския език през образованието си, бъдещата си професионална реализация или личностното си развитие.

Всички участници в конкурса ще получат официален сертификат за участие, а лауреатите ще получат пропуск за големия музикален фестивал „Франкофоли“ 2023 г., а също така и възможност за участие в Международния фестивал на студентите франкофони от Централна и Източна Европа.

 

Кандидатурите за конкурса се приемат от 1 до 31 март 2023 г. включително на адреса на Националното бюро на Университетската агенция на Франкофонията (AUF) в България: bureau-bulgarie@auf.org

За допълнителна информация, уточняващи въпроси и разяснения кандидатите може да се свържат с Петър Топарев, ръководител на Националното бюро на Университетската агенция на Франкофонията (AUF) в България: +359 88 674 4778 / peter.topareff@auf.org и с проф. д-р Албена Василева, ръководител на Франкофонския център Софийския университет „Св. Климент Охридски“: +359 88 544 1066 / a.vassileva@uni-sofia.bg. Двамата са на разположение на кандидатите във Франкофонския център на Софийския университет, Централна сграда, Северно крило, етаж 4.

Пълна информация за конкурса може да се намери на сайта на AUF :