Начало / Новини / Конкурси / Архив / Конкурс „Студент на годината“

   

Срок за номиниране: 11 май 2022 г.

 

Конкурсът „Студент на годината“ , организиран от Студентския съвет на Софийския университет под патронажа на ректора на Университета, отбелязва забележителните постижения на нашите колеги – студенти и докторанти.

Всеки студент и докторант, редовно или задочно обучение в Софийския университет "Св. Климент Охридски", постигнал впечатляващи успехи и участвал в различни извънаудиторни занимания, научноизследователски проекти, национални и международни конкурси и конференции, има възможността да кандидатства за "Студент на годината" в следните категории: "Правни науки"; "Хуманитарни науки"; "Социални науки"; "Педагогически науки"; "Стопански науки"; "Природни науки"; "Математика и информатика"; "Здравеопазване"; "Доброволческа дейност" или "Спорт".

 

Всеки може да се кандидатира или номинира свой колега до 11.05.2022 г. на https://sustudents.bg/student-na-godinata/

 

Наградите се присъждат в категории, съобразени с професионалните направления, в които се обучават кандидатите, с цел да се даде еднаква възможност на всички участници.

Церемонията „Студент на годината“ през месец май е празник за академичната общност, на който се вдъхновяваме от възможностите за развитие, които Софийският университет предоставя на своите студенти и докторанти и отпразнуваме покорените от тях върхове в различните аспекти на научния и обществения живот!