Начало / Университетът / Факултети / Факултет по класически и нови филологии / Катедри / Романистика

   

Ръководител на катедра "Романистика"

Доц. д-р Маргарита Руски-Вандова

m.ruski@uni-sofia.bg

Приемно време:
Вторник: 14.00 – 16.00ч.​, 170 кабинет, Ректорат

 

Катедра Романистика website

Година на създаване:
Френска филология 1923 г.
Италианска филология 1942 г.
Румънска филология 1983 г.

Катедрата включва три самостоятелни специалности: Френска филология, Италианска филология и Румънска филология.

Специалност Френска филология подготвя бакалаври, специалисти по френски език, френска литература и франкофонски цивилизации. Бакалаврите могат да получат и педагогическа квалификация с право да работят като учители. След бакалавърската степен специалността организира две магистърски програми: Превод и Франкофонски изследвания.
Повече информация за специалността ... website

Специалност Италианска филология подготвя специалисти бакалаври по италиански език и литература, както и учители за образователната система в България. След бакалавърската степен специалността организира магистърска програма по Антропологически изследвания на Средиземноморието и Балканите: Италия – България.
Повече информация за специалността ... website

Специалност Румънска филология подготвя специалисти бакалаври по румънски език и литература. Обучението тук е обвързано с проблемите на балканистиката и романистиката в областта на езикознанието, литературознанието и историята.
Повече информация за специалността ... website

 

И трите специалности осигуряват възможности за частично обучение в страните на изучаваните езици.

 

 

Преподавателите на катедра "Романистика"

Кандидатстудентски курсове на катедра "Романистика"