Начало / Университетът / Факултети / Факултет по класически и нови филологии

   

 

София 1504, бул. "Цар Освободител" No.15

телефон: (02) 9308 381 , (02) 846 82 90 факс: (02) 846 51 43
 

 

ВАЖНO - 11.12.2020 г. - Общо събрание на Факултета по класически и нови филологии

  • ПОКАНА до членовете на Общото събрание на ФКНФ
  • ОТЧЕТЕН ДОКЛАД на Деканското ръководство на ФКНФ при СУ „Св. Климент Охридски“ за периода: октомври 2019 г. – октомври 2020 г.

 

 

Международен тест за владеене

на японски език

ФКНФ присъди наградата

“Проф. дфн Александър Федотов 2020”

Във връзка със заповед на Ректора на СУ „Св. Климент Охридски“ № РД-19-343/16.09.2020 г. и решение на Факултетния съвет на ФКНФ Ви уведомяваме, че:

Зимният семестър на учебната 2020/2021 г. във Факултета по класически и нови филологии ще се проведе както следва:

- Студентите от I курс – присъствено обучение в онлайн среда.

- Cтудентите от II, III и IV курс – обучение в онлайн среда.

 

Търсим студенти, които да участват в 30-минутно онлайн проучване...

 

 

МАГИСТЪРСКИ ПРОГРАМИ на ФКНФ ...

Магистратура - ФКНФ Конферентен превод - ФКНФ Защо Арабистика? - ФКНФ

 

 

О Б Я В А:

  • ОТДЕЛ СТУДЕНТИ - Какво, Kъде, Kога, Kак ?
  • ISIC карти - получават се във фоайето на Университетска библиотека "Св. Климент Охридски".
  • ЗАПИСВАНЕ за спорт в СУ - Департаментът по спорт предлага за всички студенти, различни дисциплини за подобряване на физическото и психическото здраве, изграждане на качества необходими за пълноценният начин на живот, положителни емоции и приятелски взаимоотношения. Записването се извършва ОНЛАЙН .

 

ВАЖНА ИНФОРМАЦИЯ :

 

 

БЪРЗИ ВРЪЗКИ

ЦИЕК - център за източни езици и култури; BASRC - British and American Studies Resource Center; The Oxford Test of English ; EUEI ; PHILOLOGIA Magazine ; Hans Christian Andersen Center ; Център "Aл-Фараби" ; Школа "Конферентен превод" ; Арменистика и кавказология ; "Manas" - Studies into Asia and Africa Magazine .