Начало / Университетът / Факултети / Факултет по класически и нови филологии / Катедри / Класически Изток / Преподаватели

   

Катедра "Класически Изток"

Проф. д-р Гергана Русева,
Ръководител на катедрата
втори език – санскрит, санскрит за неиндолози, индийски език – санскрит, езиков курс – санскрит, академично писане, Даршана: индийски мирогледни учения, Джьотиша: традиционна индийска астрология
Проф. д-р Иво Панов история на Персия и Иран, увод в иранското литературознание, древна персийска литература, класическа персийска литература, съвременна персийска литература, увод в литературата на Азербайджан, история на културата на Персия и Иран
Проф. д-р Милена Братоева ведическа литература и култура, древноиндийска епическа литература, класическа санскритска литература, съвременна литература на хинди, основни символи и кодове на традиционната индийска култура, съвременната индийска култура между традицията и модерността
Доц. д-р Петър Голийски практически арменски език, история на арменското писмо, арменска диалектология, стара арменска литература, арменски извори за българската история, етнология на Кавказ, културна интерактивност между Древна Анатолия, Арменското плато и Балканите
Доц. д-р Теодор Леков история на Египет, увод в египтологията, история и култура на Древния Изток, международни отношения в Древния Изток
Гл. ас. д-р Александър Богданов хинди, лексикология и синтаксис на хинди, трети език – урду, превод от/на хинди и урду на гражданска и административна документация
Гл. ас. д-р Николай Янков хинди, религии и философски системи на Азия, увод в индологията
Гл. ас. д-р Сирма Костадинова персийски език – теоретичен курс, персийски език – практически курс, персийска цивилизация, изкуства и занаяти на Изтока, паметници на персийската култура, традиции и национални празници в Иран
Ас. Антоанета Ангелова стара арменска литература, нова арменска литература, съвременна арменска литература, увод в литературата на Грузия, практически арменски език
Ас. Еожени Сакъз странознание, арменска цивилизация, история на арменската църква, история на Армения, теория и практика на превода, практически арменски език
Д-р Игор Дорфман,
изследовател 3 ниво
грузински език
Д-р Боряна Камова,
изследовател 2 ниво
странознание на Индия, стара и средновековна история на Индия, нова история на Индия
Д-р Мона Каушик,
изследовател 2 ниво
хинди, функционалан хинди, религия чрез танца
Яшар Абдулселямоглу,
изследовател 1 ниво
втори ирански език – кюрдски, иранско обществознание