Начало / Университетът / Факултети / Факултет по класически и нови филологии / Катедри / Класическа филология (класическа, новогръцка и унгарска филологии)

   

Ръководител на катедра "Класическа филология"
(класическа, новогръцка и унгарска филологии) :

доц. д-р Цветан Василев

приемно време: , 183 каб., Ректорат

е-mail: csvasilev@uni-sofia.bg

 

Уеб сайт на катедрата: http://www.kkf.proclassics.org/

 

Година на създаване:

Класическа филология 1921 г.
Унгарска филология 1983 г.
Новогръцка филология 1992 г.

 

Специалност
„Класическа филология“
Специалност
„Новогръцка филология“
Специалност
"Унгарска филология"
Единствената в страната, която дава образование по класически езици и по старогръцка и римска литература и култура, като същевременно прави връзка между античното езиково и културно наследство и съвременния езиков, културен, обществен и научен контекст. Студентите имат уникална възможност да добавят към досегашната си чуждоезикова компетентност два класически езика, които са в основата на развитието на европейската езикова и писмена традиция – старогръцки и латински. Изучаването на антична литература и култура развива способността и дава квалификация за компетентно навлизане в света на идеите на други епохи и научни полета, помага за интерпретирането на античното културноисторическо наследство на територията на съвременна България и Балканите. Активното участие в учебния процес, в научните проекти и в други инициативи гарантира личностно и професионално развитие, което всеки работодател цени и което е добро начало за всяка кариера. Повече за специалността. Част от Катедрата по класическа филология във Факултета по класически и нови филологии към СУ „Св. Климент Охридски” и съществува от 1992 г.
Специалността няма аналог в системата на висшите учебни заведения в Република България, и е единствената, която предлага на своите студенти пълна филологическа подготовка за компетентно боравене с различните варианти и стилове на обществено-политическия, икономически, литературен и административен новогръцки език. По време на следването си студентите имат възможност за частично обучение, специализации и участие в летни езикови или специализирани курсове в Гърция. Повече за специалността.
Част от Катедрата по класическа филология във Факултета по класически и нови филологии към СУ „Св. Климент Охридски” и единственото звено в системата на висшето образование в България, което предлага обучение в бакалавърска и магистърска степен по унгарска филология. В България няма друга институционализирана форма на обучение на филолози унгаристи, която да подготвя кадри за реално приложение на филологическите познания по унгаристика в различните сектори на българо-унгарските взаимоотношения , включване в мултиезиковото общуване на ниво Европейски съюз, а също така и в международните бизнес отношения; наука, култура и образование; превод, издателска дейност; публицистика, журналистика; междукултурни връзки; връзките с обществеността, реклама, медии; политиката и стратегическото планиране; услугите и административните дейности, проекти и различни дейности, свързани с унгаристиката. По време на следването си студентите имат възможност за частично обучение, специализации и участие в летни езикови или специализирани курсове в Унгария. Повече за специалността.
Уебсайт на специалността:
www.kkf.proclassics.org
Уебсайт на специалността: http://ngf-bg.com Уебсайт на специалността:
Преподаватели Преподаватели Преподаватели
Библиотека
,,Класическа филология"
Библиотека
„Новогръцка филология“
Библиотека
„Унгарска филология“