Начало / Университетът / Факултети / Факултет по класически и нови филологии / Катедри / Англицистика и американистика

   

Ръководител на катедра "Англицистика и американистика"

Проф. д-р Мадлен Данова

e-mail:

 

приемно време: вторник от 14.00- 15.30 , каб. 232, 1етаж

Website: https://eas.uni-sofia.bg/

 

Приемно време на преподавателите от катедрата

 

Основана 1928 г.

  • Специалност Английска филология се преподава в Катедрата по англицистика и американистика – една от най-старите катедри, в която работят над 40 висококвалифицирани преподаватели по английски език, литература и култура, 13 от които са хабилитирани, 24 имат образователната и научна степен „доктор“ и 3 - "доктор на науките". Студентите в катедрата се обучават в съответствие с новите държавни изисквания в три образователни степени – бакалавър, магистър и доктор.
  • Обучението в бакалавърската програма е с продължителност 4 години (8 семестъра), като студентите получават специализация за преподавател по английски език. През учебната 2003/2004 г. в катедрата е въведена кредитната система, благодарение на което още на сравнително ранен етап от обучението си студентите могат да избират измежду широк кръг от дисциплини и допълнително да персонализират обучението си в зависимост от индивидуалните си интереси.

Сега в бакалавърската програма на катедрата се обучават над 400 студенти.

 

Катедрата предлага и няколко магистърски програми:

  • Комуникация: език, литература, медии
  • Език и култура
  • Превод (английски и френски език)
  • Комуникация: език, литература, медии (редовна и задочна форма на обучение) Американистика и трансатлантически отношения (съвместна програма с ИФ)

На разположение на всички студенти е Библиотеката по англицистика и американистика с нейния богат фонд от специализирана и художествена литература, вестници и списания, аудио-, видео- и компютърна техника. Катедрата участва в няколко програми за студентски обмен с утвърдени центрове на англицистиката и американистиката в чужбина. В специалност Английска филология се обучават и чуждестранни студенти от различни страни. Всичко това прави Катедрата по англицистика и американистика не само желано място за обучение, но и притегателен център за контакти, обмяна на опит и научна работа в областта на английския език, литература и култура.

 

АКАДЕМИЧЕН СЪСТАВ