Начало / Университетът / Факултети / Факултет по химия и фармация / Структура / Катедри / Физикохимия / 47-ма Национална конференция на учителите по химия с международно участие, 27 – 29 октомври 2017 г., гр. Благоевград

   

НАЧАЛО | ТАКСИ И СРОКОВЕ | РЕГИСТРАЦИЯ | РЕЗЮМЕТА НА ДОКЛАДИ И СЪОБЩЕНИЯ | ДОКЛАДИ | МЯСТО НА ПРОВЕЖДАНЕ, ПЪТУВАНЕ И НАСТАНЯВАНЕ

 

Министерство на образованието и науката

Софийски университет „Св. Климент Охридски”

Факултет по химия и фармация

Регионално управление на образованието – Благоевград

Съюз на химиците в България

 

18216602_10208456234819576_5428030513009463086_o

 

ПОКАНА

за участие в

47-та Национална конференция на учителите по химия с международно участие на тема:

„Добри практики и изследвания в химическото образование: наблюдения, опити, уроци, извънкласни дейности”

27 – 29 октомври 2017 г.

гр. Благоевград

 

РЕГИСТРАЦИЯТА ЗА КОНФЕРЕНЦИЯТА Е ПРЕКРАТЕНА

 

ТЕМАТИЧНИ НАПРАВЛЕНИЯ

 

Развиване на природонаучна грамотност и ключови умения чрез обучението по химия

Експериментът в природонаучното образование: от началното училище до университета

Учебната среда в българското природонаучно и химично образование: реалности и възможности за промяна

Клуб: химически специалности в българските висши училища, магистър и доктор в направление „Педагогика на обучението по химия”, квалификационни програми за учители

Форум: свободна дискусия и обмен на мнения и идеи между участниците в конференцията

В рамките на конференцията ще се проведе и Годишна конференция на Българското дружество за химическо образование и история и философия на химията.

 

На конференцията ще бъдат раздадени годишните награди за учители по химия от Международна фондация „Св. Св. Кирил и Методий“

 

ОРГАНИЗАЦИОНЕН КОМИТЕТ

Председател:

доц. д-р Милена Кирова

Зам. председател:

проф. д-р Адриана Тафрова-Григорова

Секретар:

доц. д-р Елена Бояджиева

Членове:

доц. д-р Александрия Генджова

Светлана Солачка

Владимир Цветков

Кирил Атанасов

НАУЧЕН КОМИТЕТ

Председател:

проф. дхн Борислав Тошев

Членове:

проф. д-р Адриана Тафрова-Григорова

доц. д-р Елена Бояджиева

доц. д-р Милена Кирова

доц. д-р Александрия Генджова

 

За контакти:

доц. д–р Милена Кирова

тел. 02/ 81 61 327

e-mail: kirova_m@abv.bg

проф. д-р Адриана Тафрова

тел. 02/81 61 395

e-mail: a_grigorova@yahoo.com

Светлана Солачка – ст. експерт по ПНЕ

073 88 52 71

e-mail: solachka@rio-blg.com

 

Конференцията се подкрепя финансово от Факултета по химия и фармация към СУ „Св. Климент Охридски“ по договор 80-10-110/2017 г.