Начало / Университетът / Факултети / Факултет по химия и фармация

   
 
ПРИЕМ ОБУЧЕНИЕ
Адрес: София 1164, бул. Джеймс Баучър 1
Отдел "Студенти": тел. 02 8161 358, 02 8161 660

ГАЛЕРИЯ

РЕАЛИЗАЦИЯ

СТРУКТУРА
Декан: чл. кор. проф. дхн Тони Спасов
Деканат: тел. 02 8161 423, 02 8161 303
НОВИНИ НАУКА

 

 

АКТУАЛНИ НОВИНИ

 

На 22.06.2021 г. от 14:00 ч. ще се проведе Общо събрание на ФХФ, което поради усложнената епидемиологична обстановка ще се проведе неприсъствено. Ще бъде използвана платформата Microsoft Teams.

-----------------------------------

ГРАФИК НА СЕСИЯТА за: специалност „Фармация“; бакалавърски специалности (редовно обучение); магистърски програми

-----------------------------------

Ден на отворените врати във Факултета по химия и фармация – 21.06.2021 г.

До всички любопитни ученици, учители, родители,…

И тази година Храмът на химиците - Факултетът по химия и фармация на СУ „Св. Климент Охридски“, ще отвори вратите си за всички, които искат да се докоснат до магията на чистата наука. Елате, за да споделим незабравими мигове, изпълнени с много демонстрации и полезна информация, ще видите най-модерната апаратура и методите, с които надникваме в света на химичните елементи и съединения, ще се срещнете и разговаряте с пазителите на този храм.

-----------------------------------

Първата Работна среща по проект EXTREME ще се проведе от 18 до 21 юли 2021 г. в Св. Св. Константин и Елена, Варна, България. Заявки за участие се приемат до 24 юни на адрес: extreme@chem.uni-sofia.bg

Повече информация може да бъде намерена в приложената покана за събитието . Приложен е и модел за абстракт .

Конференцията няма такса правоучастие, като проект EXTREME покрива разходите само на участници от трите партньорски организации.

-----------------------------------

 

СЪБИТИЯ

 

В периода 2 – 4 юни 2021 г. във Факултета по химия и фармация на СУ успешно се проведе XIX Национална конференция по химия за студенти и докторанти. Конференцията бе открита от председателя на организационния комитет проф. дхн Георги Вайсилов, декана на Факултета по химия и фармация, чл.-кор. проф. дхн Тони Спасов, и проф. Юри Кълвачев, заместник председател на Хумболтовия съюз в България.

-----------------------------------

На 28-29 май 2021 г. за 19-ти пореден път беше отбелязан "Празника на химията" – традиционен празник, организиран от Съюза на химиците в България (СХБ), Факултет по химия и фармация към СУ „Св. Климент Охридски“, Федерацията на научнотехническите съюзи (ФХТС), РУО София-град.

-----------------------------------

 

СЪОБЩЕНИЯ

 

Право на лиценз за продуктите на Office365 (Word, Excel, Power point, Microsoft Teams и др.) - указания за активиране от преподаватели, служители и студенти от Софийския университет

-----------------------------------

Таксата за издаване на читателска карта за библиотеката, в размер на 5 лв. за студенти от СУ “Св. Климент Охридски”, може да бъде платена и по банков път с превод по сметката на СУ “Свети Климент Охридски”:

IBAN: BG52 BNBG 9661 3100 1743 01 BIC: BNBGBGSD

Основание за плащане: Издаване на читателска карта за библиотеката

Платежното нареждане се представя на място в библиотеката.

-----------------------------------

На студентите, на които предстои дипломиране ще бъдат издавани електронни бележки в уверение на това, че не дължат книги на библиотеката. Необходимо е да ни изпратите трите си имена, факултетен номер, UL на ISIC карта или ИД на читателска карта (в случай, че имате такава) на някои от следните имейли: libchem@chem.uni-sofia.bg ; S.Kirilova@chem.uni-sofia.bg

-----------------------------------

Презаписване на заети книги чрез електронния каталог на библиотеката - http://aleph.libsu.uni-sofia.bg:8991/F/?func=find-a-0

Избирате Вход, на местата на ИД и парола въвеждате UL номер на ISIC или читателска карта. Избирате от менюто Моята читателска карта, кликвате на цифрата пред Заемания, в появилия се списък слагате отметка на учебника, който желаете да презапишите и избирате Поднови избраните. Срокът на заемане не трябва да е изтекъл. Имате право на еднократно презаписване през системата. За справки и въпроси: libchem@chem.uni-sofia.bg ; S.Kirilova@chem.uni-sofia.bg

-----------------------------------

 

ПРОЕКТНА ДЕЙНОСТ

 

Проекти по ОП НОИР

 

 

-----------------------------------

От м. март 2020 г. Факултетът по химия и фармация е член на Европейската асоциация на фармацевтичните факултети. Факултетът по химия и фармация е асоцииран член на Българска Национална Асоциация Етерични масла, Парфюмерия и Козметика (БНАЕМПК) oт юни 2016 г.