Начало / Университетът / Факултети / Факултет по химия и фармация

   
 
ПРИЕМ ОБУЧЕНИЕ
Адрес: София 1164, бул. Джеймс Баучър 1
Отдел "Студенти": тел. 02 8161 358, 02 8161 660

ГАЛЕРИЯ

РЕАЛИЗАЦИЯ

СТРУКТУРА
Декан: чл. кор. проф. дхн Тони Спасов
Деканат: тел. 02 8161 423, 02 8161 303
НОВИНИ НАУКА

 

 

АКТУАЛНО

 

Разпис на учебни занятия - редовно обучение, зимен семестър 2020/2021

-----------------------------------

Идентифициране на писмените работи от държавния изпит по ФХФА и СФФЗ на 23.10.2020 г. от 10 до 11 ч. в 103 стая.

-----------------------------------

Института по обща и неорганична химия-БАН и Факултета по химия и фармация при СУ „Св. Климент Охридски”, ВИ КАНЯТ да вземете участие в „ЮБИЛЕЙНА НАУЧНА СЕСИЯ, ПОСВЕТЕНА НА 100-ГОДИШНИНАТА ОТ РОЖДЕНИЕТО НА АКАДЕМИК ГЕОРГИ БЛИЗНАКОВ”.

Научната сесия се планира да се проведе на 18.11.2020 г. в залата „проф. Марин Дринов” на Централно управление на БАН (София).

Научната сесия е БЕЗ ТАКСА за участие. Предвижда се публикуване на Сборник с резюмета с ISBN в електронен формат, както и в по-ограничен брой хартиени екземпляри, дори при невъзможност сесията да се проведе на живо в зала.

Покана за участие и образец за оформяне на резюметата .

Предвид сложната и неясна обстановка, свързана с COVID 19, ще получите допълнителна информация на по-късен етап.

За контакт: nsagb2020@gmail.com

-----------------------------------

Конкурс за мобилност с цел практика по програма „Еразъм+“ за 2020/2021 г. (втора селекция)

-----------------------------------

На студентите, на които предстои дипломиране ще бъдат издавани електронни бележки в уверение на това, че не дължат книги на библиотеката. Необходимо е да бъдат посочени три имена, факултетен номер, ИД на читателска карта (в случай, че имат такава). Заявките изпращайте на следните имейли на библиотека "Химия и фармация" - libchem@chem.uni-sofia.bg ; S.Kirilova@chem.uni-sofia.bg

 

ПРОЕКТНА ДЕЙНОСТ

 

Проекти по ОП НОИР

 

 

-----------------------------------

От м. март 2020 г. Факултетът по химия и фармация е член на Европейската асоциация на фармацевтичните факултети. Факултетът по химия и фармация е асоцииран член на Българска Национална Асоциация Етерични масла, Парфюмерия и Козметика (БНАЕМПК) oт юни 2016 г.