Начало / Университетът / Факултети / Факултет по химия и фармация / Структура

   
Академичен състав Управление на качеството Официални документи

 

 
Органи на управление
Общо събрание
Факултетен съвет
Декан
Деканат
Съвет на настоятелите
Студентски съвет
Заместник-декани
Зам. декан по учебна дейност - магистърска степен, дистанционно обучение и кариерен център
Зам. декан по учебна дейност - бакалавърска степен и СДК
Зам. декан по докторантура, международна дейност, научно-изследователска работа, проектно финансиране и акредитация
Зам. декан по финансови и стопански въпроси и връзки с работодатели
Помощно-консултативни органи
 
Декански съвет
 
Основни звена Обслужващи звена Администрация
Катедри Библиотека Отдели
Лаборатории