Начало / Университетът / Факултети / Факултет по химия и фармация / Структура / Администрация / Деканат

   

 

Инспектор учебна дейност
Академичен състав
Валентина Янкова
стая 106
тел. 02 8161 303
valentina@chem.uni-sofia.bg
   
Главен инспектор администрация
на факултета
Катерина Миланова
стая 107
тел. 02 8161 423
KMilanova@chem.uni-sofia.bg