Начало / Университетът / Факултети / Факултет по химия и фармация / Структура / Катедри / Аналитична химия / Учебно-научни лаборатории / Учебно-научна лаборатория по Биокоординационна и Биоаналитична химия / Доц. д-р Юлияна Иванова-Тумбева

   

Професионална Автобиография

 

09-JIvanova_picture

 

Юлияна Иванова-Тумбева

Email: dkji@chem.uni-sofia.bg

Тел.: + 359 2 8161247

Факс: + 359 2 9624 771

СУ „Св. Кл. Охридски”

Факултет по химия и фармация

бул. „Дж. Баучър” 1

1164 София

Образование

 • Магистър – химична екология, СУ „Св. Кл. Охридски”, 1995 г.
 • Доктор – аналитична химия, СУ „Св. Кл. Охридски”, 2002 г.

Професионално развитие

 • асистент по химия, СУ „Св. Кл. Охридски”, 2006 г. – 2009 г.
 • главен асистент по химия, СУ „Св. Кл. Охридски”, 2009 г. – 2013 г.
 • доцент по аналитична химия, СУ „Св. Кл. Охридски”, 2013 г. – до сега

Специализации и изследователски престои в чужбина

 • International Institute, Zittau, Germany, 1999 г. – 2000 г.
 • Department of Surgery, UPMC, Pittsburg, USA, 2002 г. – 2004 г.

Научни интереси - аналитична химия, супрамолекулярна химия, токсикология, биокоординационна химия

Избрани публикации (до 5)

 1. Ju. Ivanova, Y. Gluhcheva, K. Kamenova, S. Arpadjian, M. Mitewa, The tetraethyl ammonioum salt of monensic acid – an antidote for subacute cadmium intoxication: а study using an ICR mice model, J. Trace Elem. Med. Biol. 26(4) (2012) 279-284. (IF2012 = 2.357)
 2. Y. Gluhcheva, Ju. Ivanova, S. Arpadjan, M. Mitewa, Effects of cadmium and monensin on spleen of mice, subjected to subacute cadmium intoxication, J. Toxicol. Environ. Health А 76 (2013) 328-332. (IF2013 = 1.83)
 3. Ju. Ivanova, Y. Gluhcheva, D. Tsanova, A. Piskova, R. Djaleva, S. Mokresheva, D. Kamenova, M Mitewa, On the effect of chelating agents and antioxidants on Cd-induced organ toxicity. An overview, Eur. J. Chem. 4(1) (2013) 74-84. (IF2013 = 0.64, data from the Webside of the Journal).
 4. D. Momekova, G. Momekov, Ju. Ivanova, I. Pantcheva, N. Stoyanov, M. Guenova, A Michova, K. Balashev, S. Arpadjan, M. Mitewa, S. Rangelov, N. Lambov, Sterically stabilized liposomes as a drug delivery platform for cytotoxic metal coordination compounds of salinomycin, J. Drug Deliv. Sci. Tech. 23(3) (2013) 215-223. (IF2013 = 0.679).
 5. Ju. Ivanova, Y. Gluhcheva, К. Kamenova, S Arpadjan, M Mitewa, Monensin ammeliorates cadmium-induced hepatic injury in mice, subjected to subacute cadmium intoxication, Biotechnol. Biotechnol. Equip. 28 (1) (2014) 147-152. (IF2013 = 0.706).

Списък с публикации

Проектна дейност – (научно-изследователски проекти през последните 5 години)

„Сравнителна оценка на потенциалното приложение на салиномицин и монензин като антидоти при субостро отравяне с олово”, договор 162/2014, УФ „Научни изследвания”, ръководител, 2014

„Оценка на потенциалното приложение на монензин за третиране на кадмий-индуцирани изменения във функцията на сърдечносъдовата система”, Фонд „Научни изследвания”, СУ „Св. Климент Охридски”, договор 72/2012, ръководител, 2012

„Дозозависимо влияние на монензин върху Cd(II)-индуцирана чернодробна дисфункция”, договор 029/2011, Фонд „Научни изследвания”, СУ „Св. Климент Охридски”, ръководител, 2011

„Оценка на приложението на монензин като антидот за третиране на интоксикации с Cd(II)”, договор 005/2010, Фонд „Научни изследвания”, СУ „Св.Климент Охридски, ръководител, 2010

Преподавателски стаж

Период от до Дисциплина Специалност
2013- Макроциклична и супрамолекулярна химия – аналитични и биоспекти за всички специалности в ФХФ
2009 - Лабораторни занятия по химия Медицина
2009-2013 Лабораторни занятия по аналитична химия Молекулярна биология, екохимия, компютърна химия и др. специалности в Биологически факултет и Факултета по химия и фармация

 

Други научни дейности

 • Гост редактор на Biomed Research International, 2012 г.

Рецензент на публикации в:

 • Biological trace element research
 • Spectrochimica acta part A: Molecular and Biomolecular spectroscopy
 • Journal of material sciences and engineering