Начало / Университетът / Факултети / Факултет по химия и фармация / Обучение / Бакалавърски програми / Факултет по химия и фармация / Компютърна химия / Реализация / Георги Стойчев

   
Georgi

Представете се: Георги Стойчев

Завършили сте Бакалавърска специалност: Компютърна химия

През коя година: 2014

Къде продължихте обучението си: магистратура „Изчислителна химия“ в Софийски университет „Св. Климент Охридски“ (2014–2015)

Къде работите в момента и какви са основните ви задължения и отговорности: Работя в Max-Planck-Institut für Kohlenforschung (Германия) като докторант на Rheinische Friedrich-Wilhelms-Universität Bonn под ръководството на проф. Frank Neese. Разработвам методи за ab initio изчисления на ЯМР константи на екраниране и ги прилагам в софтуерния пакет ORCA.

Обучението в ФХФ ме научи/ми помогна: Да търся връзките между различни области от науката. Да приемам конструктивна критика върху работата си и да я подобрявам с последователни приближения. Да използвам основните инструменти, които са ми необходими в момента – теоретични модели, компютърни програми, езици за програмиране, академичен стил на четене, писане и говорене.

На следващите студенти в специалността пожелавам/препоръчвам: Да намират мотивация вътре в себе си. Да се възползват от добрите преподаватели – да задават въпроси и да искат допълнителна информация. Да се занимават с различни извънкласни дейности, за да разширят кръгозора си и да открият какво ги най-силно ги влече.