Начало / Университетът / Факултети / Факултет по химия и фармация / Обучение

   

ИНСПЕКТОР

ОКС Бакалавър, ОКС Магистър

ИНСПЕКТОР

Специалност Фармация, Докторантури, СДК

Радка Поптолева
стая 104
тел. 02 8161 358
Здравка Тошева
стая 103
тел. 02 8161 660
ПРИЕМНО ВРЕМЕ: 10.00 - 12.00 ч.; 14.00 - 16.00 ч.
   
Инсп. Поптолева ще бъде в отпуск от 15.04 до 30.04.2024 г. При необходимост може да се обръщате към инсп. Здравка Тошева.  

 

Бакалавърски програми Магистърски програми Докторантури Следдипломна квалификация Студентска мобилност
Кръжочни дейности във ФХФ

 

АКАДЕМИЧЕН КАЛЕНДАР

График на учебния процес Разпис на занятия Изпитни сесии Държавни изпити и защити