Начало / Университетът / Факултети / Факултет по химия и фармация / Обучение / Академичен календар / Разпис на учебни занятия

   

Бакалаври

Разписанието на занятията е публикувано на 24 септември 2019 г. , последна промяна: 08.10.2019 г.

 

 

Специалност

Редовно обучение

2019/2020, зимен семестър

I курс II курс III курс IV курс
Word_2013_Icon
Word_2013_Icon
Word_2013_Icon
Word_2013_Icon
Химия [АХ] [ОХ] [ФХ]
Екохимия
Инженерна химия и съвременни материали
Компютърна химия
Ядрена химия
Химия и информатика
Химия и английски език

Разписанието на занятията е публикувано на 26.07.2019 г.

 

 

Специалност

Задочно обучение

2019/2020, зимен семестър

I курс II курс III курс IV курс V курс
pdf_logo
pdf_logo
pdf_logo
pdf_logo
pdf_logo
Химия

 

Магистри

Разписанието на занятията е публикувано на 24 септември 2019 г., последна промяна: 08.10.2019 г.

 

 

Магистърска програма

Редовно обучение

2019/2020, зимен семестър

I курс II курс III курс IV курс V курс
Word_2013_Icon
Word_2013_Icon
Word_2013_Icon
Word_2013_Icon
Word_2013_Icon
Фармация
Изчислителна химия        
Козметика и битова химия        
Медицинска химия    
Медицинска и фармакологична биофизикохимия        
Съвременни методи за синтез и анализ на органични съединения