Начало / Университетът / Факултети / Факултет по химия и фармация / Обучение / Академичен календар / Разпис на учебни занятия

   

Бакалаври

Разписанието на занятията е публикувано на 11 февруари 2020 г., последна промяна: 16.06.2020 г. [Програмите не са окончателни.]

 

 

Специалност

Редовно обучение

2019/2020, летен семестър

I курс II курс III курс IV курс
Word_2013_Icon
Word_2013_Icon
Word_2013_Icon
Word_2013_Icon
Химия
Екохимия
Инженерна химия и съвременни материали
Компютърна химия
Ядрена химия
Химия и информатика
Химия и английски език
Изборни курсове        

Разписанието на занятията е публикувано на 13.01.2020 г.

 

 

Специалност

Задочно обучение

2019/2020, летен семестър

I курс II курс III курс IV курс V курс
pdf_logo
pdf_logo
pdf_logo
pdf_logo
pdf_logo
Химия

 

Магистри

Разписанието на занятията е публикувано на 11 февруари 2020 г., последна промяна: 03.06.2020 г. [Програмите не са окончателни. Предстои публикуване на програми и за други специалности]

 

 

Магистърска програма

Редовно обучение

2019/2020, летен семестър

I курс II курс III курс IV курс V курс
Word_2013_Icon
Word_2013_Icon
Word_2013_Icon
Word_2013_Icon
Word_2013_Icon
Фармация
Изчислителна химия        
Козметика и битова химия        
Медицинска химия    
Медицинска и фармакологична биофизикохимия        
Съвременни методи за синтез и анализ на органични съединения