Начало / Университетът / Факултети / Факултет по химия и фармация / Новини / Архив'2017 / Международна среща по проект на Факултета по химия и фармация в Кеймбридж, 17-21 юли, 2017 г.

   

От 17 до 21 юли, 2017 г., в Университета в Кеймбридж, Великобритания, се проведе първата лятна школа и работна среща в рамките на проекта Materials Networking, насочен към повишаване на научния капацитет на Факултета по химия и фармация на СУ “Св. Кл. Охридски“, който е финансиран по програмата Хоризонт 2020. В срещата участваха учени от Факултета, който е координатор на проекта, Факултета по химия на Университета в Барселона и учени от Департамента по материалознание и металургия, Университета в Кеймбридж. Целта на Работната среща е обмяна на опит и знания между партньорските организации, както и установяване на нови сътрудничества между учени от трите институции. Домакин на срещата е професор Линдзи Греър, директор на School of the Physical Sciences, което е едно от шестте направления, съставляващи научната дейност на Университета в Кеймбридж.

20170718_191439

В рамките на школата свои научни постижения представиха учени от различни департаменти на университета в Кеймбридж - проф. сър Хари Бадеша, проф. Майкъл Кейтс, проф. Тони Чиитъм (ковчежник на Кралското научно дружество), проф. Рут Камерън, проф. Джеймс Елиът, проф. Пол Мидгли, и други. Организацията на научно-изследователската дейност в университета беше представена лично от про-вице канцлера на университета проф. Крис Абел. В срещата участваха и млади учени от трите партньорските организации, които освен с лекциите на водещи световни учени, бяха запознати с подготовка на проекти, водене на онлайн курсове, развиване на предприемачески умения и други. Школата беше първата от планираните 4 такива, следващите ще бъдат организирана от Макс-Планк института за полимерни изследвания, Майнц, Германия, който е четвъртия член на консорциума, и от Факултета по химия и фармация на СУ “Св. Кл. Охридски“.