Начало / Университетът / Департаменти / Департамент по спорт / Купата на Ректора / 2014

   

Носител на Купата за 2014 г. е Юридическият факултет

 

КЛАСИРАНЕ:

 

1 ЮРИДИЧЕСКИ ФАКУЛТЕТ
2 ФИЛОСОФСКИ ФАКУЛТЕТ
3 ФАКУЛТЕТ ПО НАЧАЛНА И ПРЕДУЧИЛИЩНА ПЕДАГОГИКА
4 ФАКУЛТЕТ ПО МАТЕМАТИКА И ИНФОРМАТИКА
5 ГЕОЛОГО-ГЕОГРАФСКИ ФАКУЛТЕТ
6 МЕДИЦИНСКИ ФАКУЛТЕТ
7 СТОПАНСКИ ФАКУЛТЕТ
8 БИОЛОГИЧЕСКИ ФАКУЛТЕТ
9 ФАКУЛТЕТ ПО ЖУРНАЛИСТИКА И МАСОВА КОМУНИКАЦИЯ
10 ИСТОРИЧЕСКИ ФАКУЛТЕТ
11 ФАКУЛТЕТ ПО ХИМИЯ И ФАРМАЦИЯ
12 ФАКУЛТЕТ ПО ПЕДАГОГИКА
13 ФИЗИЧЕСКИ ФАКУЛТЕТ
14 ФАКУЛТЕТ ПО КЛАСИЧЕСКИ И НОВИ ФИЛОЛОГИИ
15 БОГОСЛОВСКИ ФАКУЛТЕТ
16 ФАКУЛТЕТ ПО СЛАВЯНСКИ ФИЛОЛОГИИ