Начало / Университетът / Администрация / Отдел "Обществени поръчки" / Профил на купувача / Процедури (след 15.04.2016г.) / Пряко договаряне

   

Възлагане на обществена поръчка чрез процедура на пряко договаряне с предмет:

„Осигуряване на кафе-паузи и кетъринг в рамките на конферентни събития, семинари, кръгли маси, симпозиуми и др.“

12.06.2020г.

01.07.2020г.

23.07.2020г.

10.09.2020г.

Възлагане на обществена поръчка чрез процедура на пряко договаряне с предмет:

„Предоставяне на услуга по осигуряване на пропусквателен режим и осигуряване на физическа денонощна охрана в сграда Ректорат на Софийски университет „Св. Климент Охридски”

30.03.2020г.

23.04.2020г.

03.06.2020г.

15.07.2020г.

„Организиране, осигуряване на логистика и организационно-техническа подготовка при провеждането на събития за нуждите на Софийски университет „Св. Климент Охридски”

„Предоставяне на услуга по осигуряване на пропусквателен режим и осигуряване на физическа денонощна охрана в сграда Ректорат на Софийски университет „Св. Климент Охридски”

„Осигуряване на кафе-паузи и кетъринг в рамките на конферентни събития, семинари, кръгли маси, симпозиуми и др.“.

„Доставка на гориво за отопление“.

 

„Услуги по дезинфекция, дезинсекция, дератизация и дезакаризация за нуждите на СУ „Св. Климент Охридски“