Начало / Новини / Новини и събития / Бакалавърска стипендия и магистърска награда „Дейл и Кристин Айкелман“ за високи постижения в областта на арабистиката и ислямознанието

   
Бакалавърска стипендия и магистърска награда „Дейл и Кристин Айкелман“ за високи постижения в областта на арабистиката и ислямознанието

По повод патронния празник на Софийския университет „Св. Климент Охридски“ и съобразно решение на Факултетния съвет на Факултета по класически и нови филологии (протокол № 7/07.03.2023 г..) Катедра „Арабистика и семитология“ обявява конкурс за стипендия и награда от Фонд „Дейл и Кристин Айкелман за арабистика и ислямознание“.

Фонд „Дейл и Кристин Айкелман за арабистика и ислямознание“ е създаден с целево дарение от изтъкнатия международно признат изследовател на арабския свят и исляма доктор „хонорис кауза“ на Софийския университет „Св. Климент Охридски“ професор Дейл Айкелман и Кристин Айкелман, Дартмут колидж (САЩ).

Целевият фонд е създаден с цел насърчаване на студентите от бакалавърската програма по арабистика и преход от магистърска степен към докторантура в тази научна област.

За Стипендия за високи постижения в учебния процес, отпускана на студенти от бакалавърската програма по арабистика (в размер на 1 500 лв. годишно) кандидатите трябва да имат успех от предходната учебна година минимум „Много добър“; да изпратят мотивационно писмо за изучаването на арабистика с приложена автобиография; препоръка от преподавател в специалност „Арабистика“; курсова работа по избор от задължителна или избираема дисциплина в специалност „Арабистика“ в качеството ѝ на пример, онагледяващ студентски умения.

Кандидатите за Магистърската награда за изключително високи постижения при подготовката на дипломна работа (в размер на 2 500 лв.) трябва да представят мотивационно писмо с приложена автобиография, поставящо акцент върху бъдещи изследователски планове, от които да проличава как ще бъдат използвани придобитите в магистърската програма на Катедра „Арабистика и семитология“ умения (приоритет имат кандидатури, свързани с преход от магистърски към докторантски изследвания); магистърска диплома/уверение с академична справка; текст на дипломната работа (защитена не по-късно от втората възможна сесия за съответния вариант на магистърската програма към Катедра „Арабистика и семитология“); Резюме на дипломната работа на английски език (до 5 стр.).

Документите се подават в електронен вид (подредени последователно в общ pdf) и на хартиен носител до Комисията по селекция към Фонд „Дейл и Кристин Айкелман за арабистика и ислямознание“ чрез инспектора по учебната дейност на Катедра „Арабистика и семитология“ г-жа Лилия Пашеева на адрес: arabistika.su@gmail.com

Комисията по селекцията определя носителите на бакалавърската стипендия и магистърската награда, след което изборът се утвърждава официално от Катедра „Арабистика и семитология“. През настоящата 2023 – 2024 г. бакалавърската стипендия и магистърската награда „Дейл и Кристин Айкелман“ за високи постижения в областта на арабистиката и ислямознанието ще бъдат връчени на 18 декември – Международния ден на арабския език.

Срок за подаване на документите: 5 декември 2023 г.