Начало / Университетът / Факултети / Физически факултет / Архив / Други / Лекции на проф. Филип Касет, гост-професор на СУ "Св. Климент Охридски"

   

Физически факултет организира три on-line лекции на проф. Филип Касет, гост-професор на СУ "Св. Климент Охридски".

обява

5 Април 2021 14:15 ч.
Lecture 1. Metrology and international traceability in the field of radionuclide measurement / Метрология и проследимост в областта на измерването на радиоактивност
презентация / видео

- - -

7 Април 2021 14:15 ч.
Lecture 2. Evaluation of uncertainties in measurement / Оценка на неопределености при измерване
презентация / видео

- - -

9 Април 2021 14:15 ч.
Lecture 3. Primary measurement methods in radionuclide metrology / Методи за абсолютно измерване в метрологията на радиоактивност
презентация / видео