Начало / Университетът / Факултети / Физически факултет

   

Нов сайт на Физическия факултет

 

http://intra.phys.uni-sofia.bg или
http://www2.phys.uni-sofia.bg
Нередности или информация за публикуване

Физически Факултет
бул."Джеймс Баучър", 5
София 1164
България

телефон: (02) 962 31 57
факс: (02) 962 52 76
e-mail: decanat@phys.uni-sofia.bg

Виртуално гише

Отдел студенти: тел. 02 962 49 67

Виртуална разходка

Faculty of Physics
     

Актуално