Начало / Университетът / Факултети / Факултет по химия и фармация / Научна и проектна дейност / Разпределена инфраструктура от центрове за производство и изследване на нови материали и техните приложения, както и за консервация

   
1
ИНФРАМАТ е част от Националната пътна карта за научна инфраструктура (ПМС № 354 от 29.06.2017 г.) и е подкрепен финансово от Министерство на образованието и науката (Договор Д01-155/28.08.2018).

Факултета по химия и фармация е един от партньорите в проекта и участва със следните лаборатории:

 

Целите на проекта включват:

  • Интегриране на големи и/или уникални лаборатории и апаратури, които са необходими за получаване и комплексно охарактеризиране на нови материали и комплексно охарактеризиране на нови материали и проучване и опазване на културни ценности.
  • Постигане на ново качество на научните изследвания в областта на новите материали и проучването на културни ценности чрез комбиниране и концентриране на експертност на високо ниво (човешки ресурси) и на съвременни инструментални техники (материални ресурси).
  • Осигуряване на отворен достъп до разпределената инфраструктура за учени от партниращите институции и подкрепа за нови комплексни изследвания върху получаването и свойствата на нови материали и проучване и опазване на културното наследство.
  • Обучение и подготовка на специалисти с висока квалификация.
  • Интегриране и сътрудничество с Европейски научни инфраструктури и участие в международни проекти.

 

Повече информация за всички партньори и лаборатории участници в проекта може да намерите на сайта на проекта – https://inframat.bg/