Начало / Университетът / Факултети / Факултет по химия и фармация

   
ПРИЕМ ОБУЧЕНИЕ
Адрес: София 1164, бул. Джеймс Баучър 1
Отдел "Студенти": тел. 02 8161 358, 02 8161 660

ГАЛЕРИЯ

РЕАЛИЗАЦИЯ

СТРУКТУРА
Декан: проф. д-р Анела Иванова
Деканат: тел. 02 8161 423, 02 8161 303
НОВИНИ НАУКА

 

 

АКТУАЛНО

 

РАЗПИС на учебни занятия за академичната 2023/2024 г., зимен семестър - БАКАЛАВЪРСКИ СПЕЦИАЛНОСТИ (редовно обучение), ФАРМАЦИЯ и МАГИСТЪРСКИ ПРОГРАМИ

Програмите не са окончателни, възможни са промени!

-----------------------------------

Датите за подаване на документи за кандидат докторантите са 01.09.-31.10.2023 г.

За повече информация: https://shorturl.at/AGOT0

-----------------------------------

Прием след висше образование (ОКС „Магистър“)

-----------------------------------

 

НОВИНИ И СЪБИТИЯ

 

Класиране на научни проекти за млади учени и постдокторанти

-----------------------------------

 

СЪОБЩЕНИЯ

 

Отворена покана за набиране на кандидатури по проект SUMMIT - международно сътрудничество

-----------------------------------

Плащане на семестриални такси за 2023/2024 уч. г., зимен семестър чрез СУСИ

Кампанията в СУСИ за плащане на семестриалните такси за зимен семестър на 2023/2024 учебна година ще бъде в интервала 1 август - 30 септември 2023 г. и ще бъде достъпна от студентския профил.
При нея се използва системата за разплащане на ePay/EasyPay (вече и директно с дебитна/кредитна карта). При такова плащане отпада необходимостта от получаване на печат за платена такса в студентската книжка и присъствено записване. Записването в отдел "Студенти" на студентите, отговарящи на общите изисквания и платили чрез СУСИ, става без да е необходимо присъствието на студента. Заверката на студентската книжка се осъществява в срок до две седмици от началото на семестъра (съгласно заповед РД 19-80/11.02.2020 г.).

За извършване на плащането операторът Ипей АД начислява съответни такси [1].

Кампанията не важи за приетите от зимен семестър на 2023/2024 уч. г. Студентите могат да заплащат семестриалната си такса чрез СУСИ за втори и всеки следващ семестър на следването си.

-----------------------------------

Право на лиценз за продуктите на Office365 (Word, Excel, Power point, Microsoft Teams и др.) - указания за активиране от преподаватели, служители и студенти от Софийския университет

-----------------------------------

Възможност за плащане на такса за библиотечна читателска карта по банков път

-----------------------------------

Издаване на електронни бележки в уверение на това, че студентите не дължат книги на библиотеката

-----------------------------------

Презаписване на заети книги чрез електронния каталог на библиотеката

-----------------------------------

Заявка за отдалечен достъп до дигитализирана учебна литература

-----------------------------------

 

ПРОЕКТНА ДЕЙНОСТ

 

Проекти по ОП НОИР

 

 

-----------------------------------

От м. март 2020 г. Факултетът по химия и фармация е член на Европейската асоциация на фармацевтичните факултети. Факултетът по химия и фармация е асоцииран член на Българска Национална Асоциация Етерични масла, Парфюмерия и Козметика (БНАЕМПК) oт юни 2016 г.