Начало / Университетът / Факултети / Стопански факултет / За студентите - Актуално / Календар Бакалаври

   
Прием в бакалавърските програми на Стопански факултет
Разпис на лекциите за семестъра (бакалаври)
Академичен календар на СУ "Св. Климент Охридски"

 

Информация за студентите в бакалавърските програми

 

За непроведени занятия, моля пишете своевременно на г-жа Десислава Лещарова, desi@feb.uni-sofia.bg

 

 

АКТУАЛНО:

Допълнителен конкурс за студентска мобилност по програма Еразъм+ за летния семестър на академичната 2019/2020 година

09.08.2019

ГРАФИК НА ПОПРАВИТЕЛНАТА СЕСИЯ ЗА ОКС "БАКАЛАВЪР" И ОКС "МАГИСТЪР" В СТОПАНСКИ ФАКУЛТЕТ, 2018/2019 УЧЕБНА ГОДИНА

05.08.2019

ДЪРЖАВЕН ИЗПИТ ПРЕЗ МЕСЕЦ СЕПТЕМВРИ 2019 Г.

01.08.2019

График на лятната изпитна сесия за ОКС "Бакалавър" в Стопанския факултет 2018-2019 учебна година

03.06.2019

На вниманието на студентите бакалаври, 1 курс, сп. СУ (немски език)

31.05.2019

Предварителни дати за някои изпити

29.05.2019

ДЪРЖАВЕН ИЗПИТ

29.05.2019

Важно за студентите от I курс Икономика и финанси и Стопанско управление, френските групи

14.05.2019

Важно за студентите от II курс Стопанско управление и Икономика и финанси, френските групи

14.05.2019

Важно за студентите бакалаври, специалност Стопанско управление (немска програма), 1курс

09.05.2019

Важно за студентите бакалаври, специалност Стопанско управление (немска програма), 2 курс

09.05.2019

Конкурс по Програма Еразъм+ мобилност с цел практика за академичната 2019/2020 г.

07.05.2019

Кариерен форум 4.0 - Заедно сме по-успешни: 24 април 2019, 10:30-15:30 ч.

10.04.2019

За студентите-бакалаври от I курс Икономика и финанси и Стопанско управление, английските групи

25.03.2019

Занятието по Търговско банкерство при проф. Видолова на 19.03. (вторник) от 18:00 ч. се отменя

19.03.2019

ВАЖНО за студентите от Стопанско управление (Немска програма) – I и III курс

18.03.2019

Неприсъствен ден (04.03.) за студентите, избрали дисциплината "Икономическа психология"

28.02.2019

Задължително записване за избираеми дисциплини чрез СУСИ - кампания за летен семестър на уч. 2018/2019 г.

26.02.2019

Курс по Социално Предприемачество: Всеки вторник от 18:30, зала 300, начало 5.03.2019

20.02.2019

Избираем курс “Моделиране на финансови процеси в startup фирми”

18.02.2019

Разпис на учебните занятия през летния семестър на уч. 2018-2019 г. (бакалаври)

15.02.2019

На вниманието на студентите специалност „Стопанско управление“, първи курс

28.01.2019

Плащане на семестриални такси чрез СУСИ – 2018/2019 уч. г., летен семестър, редовно обучение

21.01.2019

График на зимната изпитна сесия - бакалаври, 2018/2019 учебна година

15.01.2019

На вниманието на студентите бакалаври, 3 курс, СУ и ИкФ

08.01.2019

Задължително попълване на електронни анкетни карти за качеството на учебния процес - до 19 януари 2019 г.

06.01.2019

Конкурс за селекция на кандидати за мобилност с цел обучение по Програма „Еразъм+“ през академичната 2019/2020 година

21.12.2018

На вниманието на студентите бакалаври от специалност Стопанско управление (немска програма)

14.12.2018

Prometriks - гост в курса “Учеща организация" на доц. д-р Тодор Ялъмов: 20.11.2018 г., Стопански факултет на СУ, зала 200, 18.15 ч.

18.11.2018

На вниманието на студентите – бакалаври, 3-курс (1 и 2 гр.), Стопанско управление

12.11.2018

На вниманието на студентите от 3 курс, ИкФ (англ. гр.)

26.10.2018

Задължително записване за изборни дисциплини чрез СУСИ - начало на кампанията за зимен семестър на уч. 2018/2019 г.

24.10.2018

На вниманието на студентите от IV курс Ик Ф и СУ (френска програма)

24.10.2018

КОНКУРС за мобилност с цел практика по Програма Еразъм+ за 2018 / 2019 г.

22.10.2018

КАМПАНИЯ ЗА ПОДАВАНЕ НА ДОКУМЕНТИ ЗА ДЪРЖАВНИ СТИПЕНДИИ ЗА ЗИМНИЯ СЕМЕСТЪР НА УЧЕБНАТА 2018/2019 ГОДИНА

22.10.2018

На вниманието на студентите – бакалаври, първи курс

14.10.2018

Разпределение по групи на студентите първокурсници с втори чужд език – немски

05.10.2018