Начало / Университетът / Факултети / Стопански факултет / За студентите - Актуално

   
Актуална информация за студентите от Стопански факултет
Календар Бакалаври - информация за студентите в бакалавърските програми
Календар Бакалаври - информация за студентите в магистърските програми
Календар Докторанти - информация за докторантите в Стопански факултет
Стажове, стипендии и конкурси за студенти от Стопански факултет
Семинари, конференции, специализации - обявления
Обяви за работа за студенти от Стопански факултет

 

За непроведени занятия, моля пишете своевременно на г-жа Десислава Лещарова, desi@feb.uni-sofia.bg

 

 

Бланки за административни услуги
бакалаври

 

 

Бланки за административни услуги
магистри

 

Календар Бакалаври

График на изпитната сесия за зимен семестър на учебната 2021/2022 година – ОКС „Магистър“ и ОКС „Бакалавър“

17.01.2022

Заплащане на семестриалните такси за летен семестър на учебната 2021/2022 година – ОКС „бакалавър“

16.12.2021

Календар Магистри

График на изпитната сесия за зимен семестър на учебната 2021/2022 година – ОКС „Магистър“ и ОКС „Бакалавър“

17.01.2022

Заплащане на семестриалните такси за летен семестър на учебната 2021/2022 година – ОКС „магистър“

22.12.2021

Всички обявления за бакалаври Всички обявления за магистри

 

 

Документи, свързани с обучението на студентите

 

1. Правила за организация на обучението по избираемите дисциплини в Стопанския факултет

1.1. Заявление за записване/отписване на избираеми дисциплини - формуляр за попълване

2. Правила за организация на езиковото обучение в Стопанския факултет - ОКС "Бакалавър"

3. Правила за признаване на изпити, положени в други висши учебни заведения

3.1. Заявление за признаване на изпит - формуляр за попълване

4. Правила за организацията и провеждането на учебната практика/практическото обучение в ОКС „Бакалавър“ в Стопанския факултет

4.1. План за учебната практика - формуляр за попълване

4.2. Формуляр за оценка - формуляр за попълване

5. Правила за записване на студенти при неуспешно положени изпити от предходна година в Стопанския факултет

5.1. Заявление до Декана при записване с неположени изпити от предходна година - ОКС "бакалавър" - формуляр за попълване

5.2. Заявление до Декана при записване с неположени изпити от предходна година - ОКС "магистър" - формуляр за попълване

 

Въпросници за държавен изпит в сила от 2021 г.:

 

Информация от катедрите:

Катедра "Стопанско управление"
Катедра "Икономика"
Катедра "Икономика и управление по отрасли"
Катедра "Статистика и иконометрия"
Катедра "Финанси и счетоводство"

 

Приемно време на преподавателите, изпълняващи функциите на секретари на катедри

 

Електронна поща за студенти @feba.uni-sofia.bg

 

facebook.com/stopanski.fakultet Следете най-новото от факултета на страницата ни във Facebook (или тази)

@stopanski В Twitter ще ни откриете като @stopanski

linkedin.com/in/stopanski Присъединете се към професионалните ни контакти в LinkedIn

Стопанският факултет има профил и в Google Plus

Стопанският факултет в снимки (Flickr)

youtube.com/user/febaidea Създайте рекламен клип за популяризиране на Стопанския факултет в YouTube

Споделете, че сте на лекции във факултета (Foursquare)

Новини в снимки (Instagram)

 

Абониране за актуалните съобщения от факултета по e-mail