Начало / Университетът / Факултети / Стопански факултет / За студентите - Актуално

   
Актуална информация за студентите от Стопански факултет
Календар Бакалаври - информация за студентите в бакалавърските програми
Календар Бакалаври - информация за студентите в магистърските програми
Календар Докторанти - информация за докторантите в Стопански факултет
Стажове, стипендии и конкурси за студенти от Стопански факултет
Семинари, конференции, специализации - обявления
Обяви за работа за студенти от Стопански факултет

 

За непроведени занятия, моля пишете своевременно на г-жа Десислава Лещарова, desi@feb.uni-sofia.bg

 

 

Бланки за административни услуги
бакалаври/Administrative services - Bachelor's Degree

 

 

Бланки за административни услуги
магистри/Administrative services - Master's Degree

 

Календар Бакалаври

Информация за държавната изпитна сесия на ОКС „бакалавър“ през юли-септември 2024 г.

10.04.2024

Календар Магистри

Информация за държавната изпитна сесия на ОКС „магистър“ през юли, септември и октомври 2024 г.

10.04.2024

Отложено занятие по дисциплината „Банково право"

03.04.2024

Всички обявления за бакалаври Всички обявления за магистри

 

 

Документи, свързани с обучението на студентите/Students documents

 

1. Правила за организация на обучението по избираемите дисциплини в Стопанския факултет

1. Rules on the organisation of the studies in the elective subjects

1.1. Заявление за записване на избираеми дисциплини/Enrollment to elective subjects - формуляр за попълване/request

2. Правила за организация на езиковото обучение в Стопанския факултет - ОКС "Бакалавър"

2. Rules on the organisation of the language studies - Bachelor's Degree

3. Правила за признаване на изпити, положени в други висши училища и факултети на СУ „Св. Климент Охридски“

3. Rules on the the recognition of exams passed at other Higher Education Institutions - Bachelor's Degree

3.1. Заявление за признаване на изпит/Recognition of exams passed - формуляр за попълване/request

4. Правила за организацията и провеждането на учебната практика/практическото обучение в ОКС „Бакалавър“ в Стопанския факултет

4. Rules of the organization and the conduct of the Study Practice/Practical Training for the Bachelor’s Degree

4.1. План за учебната практика - формуляр за попълване

4.1. Study Practice Plan - blank document

4.2. Формуляр за оценка - формуляр за попълване

4.2. Evaluation template - blank document

5. Правила за записване на студенти при неуспешно положени изпити от предходна година в Стопанския факултет

5. Rules on enrolment of students in case of failed exams from a previous year

5.1. Заявление до Декана при записване с неположени изпити от предходна година - ОКС "бакалавър"/Enrollment of students in case of failed exam - Bachelor's Degree - формуляр за попълване/request

5.2. Заявление до Декана при записване с неположени изпити от предходна година - ОКС "магистър"/Enrollment of students in case of failed exam - Master's Degree - формуляр за попълване/request

 

Въпросници за държавен изпит в сила от 2021 г.:

 

Информация от катедрите:

Катедра "Стопанско управление"
Катедра "Икономика"
Катедра "Икономика и управление по отрасли"
Катедра "Статистика и иконометрия"
Катедра "Финанси и счетоводство"

 

Приемно време на преподавателите, изпълняващи функциите на секретари на катедри

 

Електронна поща за студенти @feba.uni-sofia.bg

 

facebook.com/stopanski.fakultet Следете най-новото от факултета на страницата ни във Facebook (или тази)

@stopanski В Twitter ще ни откриете като @stopanski

linkedin.com/in/stopanski Присъединете се към професионалните ни контакти в LinkedIn

Стопанският факултет има профил и в Google Plus

Стопанският факултет в снимки (Flickr)

youtube.com/user/febaidea Създайте рекламен клип за популяризиране на Стопанския факултет в YouTube

Споделете, че сте на лекции във факултета (Foursquare)

Новини в снимки (Instagram)

 

Абониране за актуалните съобщения от факултета по e-mail