Начало / Университетът / Факултети / Стопански факултет / За студентите - Актуално / Календар Бакалаври

   
Прием в бакалавърските програми на Стопански факултет
Разпис на лекциите за семестъра (бакалаври)
Академичен календар на СУ "Св. Климент Охридски"

 

Информация за студентите в бакалавърските програми

 

За непроведени занятия, моля пишете своевременно на г-жа Десислава Лещарова, desi@feb.uni-sofia.bg

 

 

АКТУАЛНО:

График на поправителната изпитна сесия за учебната 2021/2022 година – ОКС „бакалавър“ и ОКС „магистър“

22.06.2022

Информационни срещи за магистърска програма „Икономика и управление на публични ресурси“

20.06.2022

График на изпитната сесия за летен семестър на учебната 2021/2022 г. – ОКС „бакалавър“ и ОКС „магистър“

06.06.2022

Информация за държавни изпити за ОКС „бакалавър“ през юли 2022 г.

18.05.2022

Церемония по връчване на дипломите на завършилите Стопанския факултет на 19 май 2022 г.

18.04.2022

Информация за държавната изпитна сесия на ОКС „бакалавър“ през юли-септември 2022 г.

18.04.2022

Информационна среща за студентите от IV курс, специалност „Стопанско управление“

13.04.2022

Подаване на заявления за записване на избираеми дисциплини

07.03.2022

Кампания за подаване на документи за държавни стипендии за летния семестър на учебната 2021/2022 година

07.03.2022

Конкурс за мобилност с цел обучение по програма „Еразъм+“ за 2022/2023 г.

23.02.2022

Организация на учебния процес в Стопанския факултет през летния семестър на учебната 2021/2022 година – ОКС бакалавър

09.02.2022

Кампания по записване на избираеми дисциплини за ОКС „Бакалавър“ за летния семестър на учебната 2021/2022 г.

24.01.2022

Виртуална международна програма за летния семестър на 2022 г., организирана от Justus Liebig University Giessen

19.01.2022

График на изпитната сесия за зимен семестър на учебната 2021/2022 година – ОКС „Магистър“ и ОКС „Бакалавър“

17.01.2022

Заплащане на семестриалните такси за летен семестър на учебната 2021/2022 година – ОКС „бакалавър“

16.12.2021

От 21.10.2021 г. учебният процес в Стопанския факултет ще е в дистанционна форма - Заповед

20.10.2021

Разпределение на първокурсниците от Стопанския факултет по факултетни номера

28.09.2021

Разпис на лекциите за ОКС "Бакалавър" за учебната 2021/2022 година

27.09.2021

Кампания по записване на избираеми дисциплини за ОКС „Бакалавър“ за зимния семестър на учебната 2021/2022 г.

15.09.2021

Информация за септемврийската държавна изпитна сесия за ОКС „Бакалавър“

03.09.2021

Плащане на семестриални такси за 2021/2022 уч. г., зимен семестър чрез СУСИ

25.08.2021

График на поправителната изпитна сесия за учебната 2020/2021 година - ОКС "бакалавър" и ОКС "магистър"

19.07.2021

Септемврийска държавна изпитна сесия на учебната 2020/2021 година в Стопанския факултет – ОКС „Бакалавър“

15.07.2021

Информация за юлската държавна изпитна сесия за ОКС „Бакалавър“ и разпределение на студентите по зали

08.07.2021

График на изпитната сесия за летния семестър на учебната 2020/2021 година - ОКС "Бакалавър" и ОКС "Магистър"

01.06.2021

Юлска държавна изпитна сесия на учебната 2020/2021 г. в Стопанския факултет – ОКС „Бакалавър“

14.05.2021

Интензивен курс "Икономически растеж" за студентите 2 курс, френска група: проф. Jean-Jacques NOWAK, Université de Lille

13.05.2021

Провеждане на учебни занятия при хон. преп. Марианна Цанева

29.03.2021

Кампания за подаване на документи за държавни стипендии за летния семестър на учебната 2020/2021 година

01.03.2021

Избираема дисциплина "Реклама", Камен Ковачев

25.02.2021

Занятия по английски език при хон. преп. Марианна Цанева

22.02.2021

Избираема дисциплина "Основи на митническия контрол"

22.02.2021

График на занятията за бакалаври през летния семестър на 2020/2021 учебна година

10.02.2021

Удължаване на кампанията за плащане на семестриални такси чрез СУСИ за летен семестър на 2020/2021 уч. г.

09.02.2021

Петото издание на курса по социално предприемачество стартира през март

05.02.2021

График на изпитната сесия за зимния семестър на учебната 2020/2021 година - ОКС "Бакалавър" и ОКС "Магистър"

16.01.2021

Стипендии на френското правителство 2021

13.01.2021

Въпросник за държавен изпит за специалност „Стопанско управление“ 2021 година

06.01.2021

Допълнително записване на избираеми дисциплини за ОКС "Бакалавър"

05.01.2021

Записване за летен семестър

04.01.2021

Стартира кампания по записване на избираеми дисциплини за ОКС „Бакалавър“ за летния семестър на учебната 2020/2021 г.

25.11.2020

Получаване на дипломи за ОКС „Бакалавър“ и ОКС „Магистър“

23.11.2020

Административно обслужване: Бланки за изтегляне/Administrative services for students: requests

29.10.2020

Стопанският факултет преминава към присъствено обучение изцяло в електронна среда

28.10.2020

Конкурс за мобилност с цел практика по програма „Еразъм+“ за 2020/2021 г. (втора селекция)

23.10.2020