Начало / Университетът / Факултети / Факултет по химия и фармация / Обучение / Академичен календар / График за изпитни сесии

   

График на сесията за бакалавърски специалности

Графикът на сесията е публикуван на 30.05.2023 г., последна промяна: 15.08.2023 г.

 

Специалност

Редовно обучение

2022/2023

I курс II курс III курс IV курс
лятна сесия поправ. сесия лятна сесия поправ. сесия лятна сесия поправ. сесия лятна сесия поправ. сесия
Word_2013_Icon
Word_2013_Icon
Word_2013_Icon
Word_2013_Icon
Word_2013_Icon
Word_2013_Icon
Word_2013_Icon
Word_2013_Icon
Химия
Екохимия
Инженерна химия и съвременни материали
Компютърна химия
Ядрена химия      
Химия и информатика  
Химия и английски език      
Изборни курсове                

ЛИКВИДАЦИОННА СЕСИЯ: ХИМИЧЕСКИ СПЕЦИАЛНОСТИ

-----------------------------------

 

Изпитна сесия за специалност "Химия" (задочно обучение):

 

-----------------------------------

График на сесията за специалност „Фармация“

Разписанието на занятията е публикувано на 29.05.2023 г. г., последна промяна: 01.08.2023 г.

Редовно обучение

2022/2023

I курс II курс III курс IV курс V курс
лятна сесия поправ. сесия лятна сесия поправ. сесия лятна сесия поправ. сесия лятна сесия поправ. сесия лятна сесия поправ. сесия
Word_2013_Icon
Word_2013_Icon
Word_2013_Icon
Word_2013_Icon
Word_2013_Icon
Word_2013_Icon
Word_2013_Icon
Word_2013_Icon
Word_2013_Icon
Word_2013_Icon

ЛИКВИДАЦИОННА СЕСИЯ: ФАРМАЦИЯ

-----------------------------------

 

График на сесията за магистърски програми без специалност "Фармация"

Графикът на сесията е публикуван на , последна промяна:

 

Магистърска програма

Редовно обучение
2022/2023
Задочно обучение
2022/2023
лятна сесия поправ. сесия лятна сесия поправ. сесия
word
word
word
word
Медицинска химия      
Изчислителна химия      
Дисперсни системи в химичните технологии      
Неорганични и хибридни материали за съвременните технологии      
Съвременни методи за синтез и анализ на органични съединения      
Съвременни спектрални и хроматографски методи за анализ      
Учител по химия