Начало / Университетът / Факултети / Факултет по химия и фармация

   
           
ПРИЕМ ОБУЧЕНИЕ
Адрес: София 1164, бул. Джеймс Баучър 1
Отдел "Студенти": тел. 02 8161 358, 02 8161 660

ГАЛЕРИЯ

РЕАЛИЗАЦИЯ

СТРУКТУРА
Декан: проф. д-р Анела Иванова
Деканат: тел. 02 8161 423, 02 8161 303
НОВИНИ НАУКА

 

 

АКТУАЛНО

 

РАЗПИС на учебни занятия за академичната 2023/2024 г., летен семестър - БАКАЛАВЪРСКИ СПЕЦИАЛНОСТИ (редовно обучение), ФАРМАЦИЯ и МАГИСТЪРСКИ ПРОГРАМИ

Програмите не са окончателни, възможни са промени.

-----------------------------------

Конкурс за мобилност с цел обучение по програма „Еразъм+“ за 2024/2025 г. - Период на кандидатстване: 20.02.2024 (17:00 ч.) – 08.03.2024 г. (17:00 ч.)

-----------------------------------

XIV-тo издание на Националната програма "За жените в науката" - Срокът за кандидатстване е до 31 март 2024 г.

Подробна информация за програмата, включително и формулярът за кандидатстване, са достъпни на: https://www.zajenitevnaukata.bg/

-----------------------------------

За трета поредна година Центърът за трансфер на технологии (ЦТТ) към Научноизследователския сектор (НИС) на СУ „Св. Климент Охридски“ организира конкурс „Млад предприемач в науката“

Краен срок за подаване на заявки за участие в първия етап на конкурса - 01.04.2024 г.

-----------------------------------

XXII-та Национална конференция по химия за студенти и докторанти ще се проведе на 15, 16 и 17 май 2024 година във Факултета по химия и фармация на СУ „Св. Климент Охридски" - Краен срок за изпращане на заявка за участие и абстракт на доклад – 30.04.2024 г.

Пълна информация за конференцията може да намерите на интернет страницата: http://edurein.chem.uni-sofia.bg/scc2024/

-----------------------------------

Отворени са номинациите на IUPAC за наградите на Комитета за образование по химия (CCE) за 2024 г.

-----------------------------------

 

НОВИНИ И СЪБИТИЯ

 

Стипендианти на Фондация „Еврика” за учебната 2023/2024 г.

Стипендии на носители на златни медали от международни олимпиади

  • Крум Найденов Александров - ФХФ, сп. „Химия“, I курс
  • Павел Атанасов Николов – ФХФ, сп. „Химия“, II курс

За постижения в овладяването на химията и химичните технологии на името на акад. Ростислав Каишев

  • Добрина Костадинова Иванова - ФХФ, сп. „Химия“, III курс
  • Катерина Георгиева Тумбалова - ФХФ, сп. „Екохимия“, IV курс

-----------------------------------

Учени от Факултета по химия и фармация за поредна година сред първите два процента най-цитирани в света

Изследователи от Факултета по химия и фармация са класирани за поредна година сред най-видимите в света в т.нар. Станфордска класация. От общо 22 учени от Софийски университет, 10 са развивали авангардно химични научни направления през цялата си кариера. Това са доц. Мича Каравастева (405 място в Минно дело и Металургия), акад. Николай Денков (678 място в Химична физика), акад. Петър Кралчевски (1956-2000 г.) (1108 място в Химична физика), чл.-кор. Димитър Цалев (1222 място в Аналитична химия), проф. Васил Симеонов (1772 място в Околна среда), чл.-кор. Красимир Данов (1789 място в Химична физика), проф. Георги Вайсилов (1824 място в Химична физика), проф. Иван Б. Иванов (1935-2018 г.) (1838 място в Химична физика), проф. Ирина Караджова (2385 място в Аналитична химия) и д-р Ерик Кънчев (2955 място в Органична химия). Наред с тях, сред най-цитираните автори за изминалата година са проф. Славка Чолакова (1768 място в Химична физика) и проф. Тодор Дудев (2006 място в Химична физика).

Пълната класация е публикувана на https://elsevier.digitalcommonsdata.com/datasets/btchxktzyw/6

-----------------------------------

 

СЪОБЩЕНИЯ

 

Отворена покана за набиране на кандидатури по проект SUMMIT - международно сътрудничество

-----------------------------------

Пробен достъп до колекцията от електронни книги на издателство De Gruyter в периода 05.02-30.04.2024 г.

-----------------------------------

Пробен достъп до Oxford Journals Collection в периода 29.01.-31.03.2024 г.

-----------------------------------

Право на лиценз за продуктите на Office365 (Word, Excel, Power point, Microsoft Teams и др.) - указания за активиране от преподаватели, служители и студенти от Софийския университет

-----------------------------------

Възможност за плащане на такса за библиотечна читателска карта по банков път

-----------------------------------

Издаване на електронни бележки в уверение на това, че студентите не дължат книги на библиотеката

-----------------------------------

Презаписване на заети книги чрез електронния каталог на библиотеката

-----------------------------------

Заявка за отдалечен достъп до дигитализирана учебна литература

-----------------------------------

 

ПРОЕКТНА ДЕЙНОСТ

 

Проекти по ОП НОИР

 

 

-----------------------------------

От м. март 2020 г. Факултетът по химия и фармация е член на Европейската асоциация на фармацевтичните факултети. Факултетът по химия и фармация е асоцииран член на Българска Национална Асоциация Етерични масла, Парфюмерия и Козметика (БНАЕМПК) oт юни 2016 г.