Начало / Новини / Новини и събития / 800 студенти повече ще получават стипендии през летния семестър на учебната 2017/2018 година

   
800 студенти повече ще получават стипендии през летния семестър на учебната 2017/2018 година

По предложение на Студентския съвет, съгласувано с Комисията по стипендиите, Ректорът на Софийския университет утвърди броя и размерите на стипендиите по успех за летния семестър на учебната 2017/2018 година. Стипендии по успех ще се изплащат на 3 000 студенти, с 800 студенти повече от зимния семестър на учебната година. Размерите им са запазени спрямо тези през зимния семестър.

1 050 стипендии от общо 3000 са за студентите, обучаващи се в специалности от приоритетни професионални направления, включени в списъка по чл. 9, ал. 8 от Закона за висшето образование. Те имат право да получават едновременно общата стипендия по успех и специалната стипендия по успех за обучение в специалности от приоритетните професионални направления. За двете стипендии се кандидатства с отделни заявления.

Размерът на месечната стипендия за пълни отличници е в максимално допустимия размер по ПМС № 90/2000 г. – 150 лв. В Софийския университет няма да се изплащат стипендии в минимално определената в постановлението граница от 70 лева. За студенти с успех под 5.00 размерът на стипендията по успех е половината от тази за пълни отличници – 75 лв.

Tablica

Кампанията за кандидатстване за стипендии за летния семестър на учебната 2017/2018 г. стартира на 3.03.2018 г.

Предвижда се през летния семестър на учебната 2017/2018 година да бъдат отпуснати и 150 стипендии по 70 лв. месечно на студенти със значими постижения в научноизследователската, спортната или художественотворческата дейност. Видът на документите за кандидатстване, сроковете за подаването им и критериите за получаване на стипендиите ще се определят от Комисията по стипендии, награди и помощи по предложение на Студентския съвет и ще бъдат утвърдени от ректора до края на месец април 2018 г.