Начало / Университетът / Факултети / Стопански факултет / За студентите - Актуално / Календар Бакалаври

   
Прием в бакалавърските програми на Стопански факултет
Разпис на лекциите за семестъра (бакалаври)
Академичен календар на СУ "Св. Климент Охридски"

 

Информация за студентите в бакалавърските програми

 

За непроведени занятия, моля пишете своевременно на г-жа Десислава Лещарова, desi@feb.uni-sofia.bg

 

 

АКТУАЛНО:

Разпределение на първокурсниците от Стопанския факултет по факултетни номера

28.09.2021

Разпис на лекциите за ОКС "Бакалавър" за учебната 2021/2022 година

27.09.2021

Кампания по записване на избираеми дисциплини за ОКС „Бакалавър“ за зимния семестър на учебната 2021/2022 г.

15.09.2021

Информация за септемврийската държавна изпитна сесия за ОКС „Бакалавър“

03.09.2021

Плащане на семестриални такси за 2021/2022 уч. г., зимен семестър чрез СУСИ

25.08.2021

График на поправителната изпитна сесия за учебната 2020/2021 година - ОКС "бакалавър" и ОКС "магистър"

19.07.2021

Септемврийска държавна изпитна сесия на учебната 2020/2021 година в Стопанския факултет – ОКС „Бакалавър“

15.07.2021

Информация за юлската държавна изпитна сесия за ОКС „Бакалавър“ и разпределение на студентите по зали

08.07.2021

График на изпитната сесия за летния семестър на учебната 2020/2021 година - ОКС "Бакалавър" и ОКС "Магистър"

01.06.2021

Юлска държавна изпитна сесия на учебната 2020/2021 г. в Стопанския факултет – ОКС „Бакалавър“

14.05.2021

Интензивен курс "Икономически растеж" за студентите 2 курс, френска група: проф. Jean-Jacques NOWAK, Université de Lille

13.05.2021

Провеждане на учебни занятия при хон. преп. Марианна Цанева

29.03.2021

Кампания за подаване на документи за държавни стипендии за летния семестър на учебната 2020/2021 година

01.03.2021

Избираема дисциплина "Реклама", Камен Ковачев

25.02.2021

Занятия по английски език при хон. преп. Марианна Цанева

22.02.2021

Избираема дисциплина "Основи на митническия контрол"

22.02.2021

График на занятията за бакалаври през летния семестър на 2020/2021 учебна година

10.02.2021

Удължаване на кампанията за плащане на семестриални такси чрез СУСИ за летен семестър на 2020/2021 уч. г.

09.02.2021

Петото издание на курса по социално предприемачество стартира през март

05.02.2021

График на изпитната сесия за зимния семестър на учебната 2020/2021 година - ОКС "Бакалавър" и ОКС "Магистър"

16.01.2021

Стипендии на френското правителство 2021

13.01.2021

Въпросник за държавен изпит за специалност „Стопанско управление“ 2021 година

06.01.2021

Допълнително записване на избираеми дисциплини за ОКС "Бакалавър"

05.01.2021

Записване за летен семестър

04.01.2021

Стартира кампания по записване на избираеми дисциплини за ОКС „Бакалавър“ за летния семестър на учебната 2020/2021 г.

25.11.2020

Получаване на дипломи за ОКС „Бакалавър“ и ОКС „Магистър“

23.11.2020

Административно обслужване: Бланки за изтегляне/Administrative services for students: requests

29.10.2020

Стопанският факултет преминава към присъствено обучение изцяло в електронна среда

28.10.2020

Конкурс за мобилност с цел практика по програма „Еразъм+“ за 2020/2021 г. (втора селекция)

23.10.2020

Кампания за подаване на документи за държавни стипендии за зимния семестър на учебната 2020/2021 година

13.10.2020

Срок за подаване на заявления до Декан за посочване на избираеми дисциплини за зимен семестър: до 15.10.2020 г.

12.10.2020

Конкурс за мобилност с цел обучение по програма „Еразъм+“ за летен семестър 2020/2021 г.

06.10.2020

Онлайн записване за спорт

05.10.2020

График на занятията за бакалаври през зимния семестър на 2020/2021 учебна година

26.09.2020

Допълнителна избираема дисциплина за студентите от втори курс в Стопанския факултет

21.09.2020

Заплащане на семестриални такси - до 18.09.2020 г.

05.09.2020

Информация за държавна изпитна сесия за ОКС „Бакалавър“

04.09.2020

График на поправителната изпитна сесия за ОКС "Бакалавър" и ОКС "Магистър" в Стопански факултет, 2019/2020 учебна година

24.07.2020

Септемврийска държавна изпитна сесия на учебната 2019/2020 година в Стопанския факултет - ОКС „Бакалавър“

24.07.2020

Информация за държавна изпитна сесия за ОКС „Бакалавър“ в Стопанския факултет

11.07.2020

Отличени студенти от катедра Стопанско управление

08.06.2020

График на изпитната сесия за летния семестър на учебната 2019/2020 година - ОКС "Бакалавър" и ОКС "Магистър"

04.06.2020