Начало / Университетът / Факултети / Стопански факултет / За студентите - Актуално / Календар Бакалаври / Срок за подаване на заявления до Декан за посочване на избираеми дисциплини за зимен семестър: до 15.10.2020 г.

   

12.10.2020

 

 

Срокът за подаване на заявления до Декан за посочване на избираеми дисциплини за зимен семестър на академичната 2020-2021 г. от студентите в ОКС "Бакалавър" е до 15.10.2020 г.