Начало / Университетът / Факултети / Стопански факултет / За студентите - Актуално / Календар Бакалаври

   
Прием в бакалавърските програми на Стопански факултет
Разпис на лекциите за семестъра (бакалаври)
Академичен календар на СУ "Св. Климент Охридски"

 

Информация за студентите в бакалавърските програми

 

За непроведени занятия, моля пишете своевременно на г-жа Десислава Лещарова, desi@feb.uni-sofia.bg

 

 

АКТУАЛНО:

Кампания за записване на избираеми дисциплини за ОКС „бакалавър“ за зимния семестър на учебната 2023/2024 г.

15.09.2023

Инструкции за провеждане на държавен изпит за ОКС „бакалавър“ – специалност „Икономика и финанси“

08.09.2023

Инструкции за провеждане на държавен изпит за ОКС „бакалавър“ – спец. „Стопанско управление“

08.09.2023

Информация и подаване на заявления за явяване на държавен изпит за ОКС „бакалавър“

17.08.2023

График за поправителната изпитна сесия за ОКС „бакалавър“ и ОКС „магистър“ – учебна 2022/2023 година

23.07.2023

Инструкции за провеждане на държавен изпит за специалност „Икономика и финанси“

12.07.2023

Инструкции за провеждане на държавен изпит за специалност „Стопанско управление“

12.07.2023

Подаване на заявления за явяване на държавен изпит за ОКС „бакалавър“ през юлската държавна изпитна сесия

13.06.2023

График за изпитната сесия за ОКС „бакалавър“ и ОКС „магистър“ – летен семестър на учебната 2022/2023 година

05.06.2023

Предварителен график на занятията по „Въведение във финансите (на немски език)"

05.05.2023

Официално връчване на дипломите на завършилите Стопанския факултет на 23 май 2023 г.

04.05.2023

Информационни срещи за държавни изпити в ОКС „бакалавър" и ОКС „магистър" към катедра „Стопанско управление"

07.04.2023

Информация за държавната изпитна сесия на ОКС „бакалавър“ през юли-септември 2023 г.

05.04.2023

Разпис на лекциите в бакалавърките програми през летния семестър на учебната 2022/2023 година

13.02.2023

Кампания за записване на избираеми дисциплини за ОКС „Бакалавър“ за летния семестър на учебната 2022/2023 г.

27.01.2023

График за изпитната сесия за ОКС „бакалавър“ и ОКС „магистър“ – зимен семестър на учебната 2022/2023 година

16.01.2023

Заплащане на семестриалните такси за летен семестър на учебната 2022/2023 година: ОКС „бакалавър“ и ОКС „магистър“

11.01.2023

Нова бакалавърска специалност „Бизнес администрация“ в Стопанския факултет

14.11.2022

На вниманието на студентите от ОКС „бакалавър“ – записване за избираеми дисциплини

12.10.2022

Задължителна дисциплина „Спорт“ за 1-ви и 2-ри курс

03.10.2022

Разпределение на първокурсниците от Стопанския факултет по факултетни номера

27.09.2022

Разпис на лекциите за ОКС „бакалавър“ за зимния семестър на учебната 2022/2023 година

19.09.2022

Кампания по записване на избираеми дисциплини за ОКС „бакалавър“ за зимния семестър на учебната 2022/2023 г.

14.09.2022

Информация за държавните изпити за ОКС „бакалавър“ през септември 2022 г.

09.08.2022

Плащане на семестриални такси за 2022/2023 учебна година, зимен семестър, чрез СУСИ

26.07.2022

Разпределение за държавен изпит по „Стопанско управление“ – бакалаври, специалност „Стопанско управление“

15.07.2022

График на поправителната изпитна сесия за учебната 2021/2022 година – ОКС „бакалавър“ и ОКС „магистър“

22.06.2022

Информационни срещи за магистърска програма „Икономика и управление на публични ресурси“

20.06.2022

График на изпитната сесия за летен семестър на учебната 2021/2022 г. – ОКС „бакалавър“ и ОКС „магистър“

06.06.2022

Информация за държавни изпити за ОКС „бакалавър“ през юли 2022 г.

18.05.2022

Церемония по връчване на дипломите на завършилите Стопанския факултет на 19 май 2022 г.

18.04.2022

Информация за държавната изпитна сесия на ОКС „бакалавър“ през юли-септември 2022 г.

18.04.2022

Информационна среща за студентите от IV курс, специалност „Стопанско управление“

13.04.2022

Подаване на заявления за записване на избираеми дисциплини

07.03.2022

Кампания за подаване на документи за държавни стипендии за летния семестър на учебната 2021/2022 година

07.03.2022

Конкурс за мобилност с цел обучение по програма „Еразъм+“ за 2022/2023 г.

23.02.2022

Организация на учебния процес в Стопанския факултет през летния семестър на учебната 2021/2022 година – ОКС бакалавър

09.02.2022

Кампания по записване на избираеми дисциплини за ОКС „Бакалавър“ за летния семестър на учебната 2021/2022 г.

24.01.2022

Виртуална международна програма за летния семестър на 2022 г., организирана от Justus Liebig University Giessen

19.01.2022

График на изпитната сесия за зимен семестър на учебната 2021/2022 година – ОКС „Магистър“ и ОКС „Бакалавър“

17.01.2022

Заплащане на семестриалните такси за летен семестър на учебната 2021/2022 година – ОКС „бакалавър“

16.12.2021

От 21.10.2021 г. учебният процес в Стопанския факултет ще е в дистанционна форма - Заповед

20.10.2021

Разпределение на първокурсниците от Стопанския факултет по факултетни номера

28.09.2021

Разпис на лекциите за ОКС "Бакалавър" за учебната 2021/2022 година

27.09.2021