Начало / Университетът / Факултети / Факултет по журналистика и масова комуникация / Процедури за научни степени и академични длъжности / Процедури по заемане на академични длъжности / Факултет по журналистика и масова комуникация - архив конкурси / Конкурс за заемане на академичната длъжност „професор“ по 3.5. Обществени комуникации и информационни науки – (Медийна екосистема), обявен от СУ „Св. Климент Охридски“ в Държавен вестник, бр. 35 от 18.04.2023 г.

   

Кандидат: доц. д-р Симеон Игнатов Василев

Материали:

Рецензии:

  • проф. д-р Веселина Вълканова BG / EN
  • проф. д-р Николай Михайлов BG / EN
  • проф. д-р Росен Стоянов BG / EN

Становища:

  • проф. д-р Тотка Монова BG / EN
  • проф. д-р Илиана Павлова BG / EN
  • проф. д-р Маргарита Пешева BG / EN
  • доц. д-р Мануела Манлихерова BG / EN