Начало / Новини / Новини и събития / Пояснения във връзка с решението на Академичния съвет за кандидат-студентската кампания в Софийския университет

   
Пояснения във връзка с решението на Академичния съвет за кандидат-студентската кампания в Софийския университет

Във връзка с публикации в медиите, в които се твърди, че в специалност „Право“ в Софийския университет ще се приема без изпит и че решението на Академичния съвет ощетява кандидатите, които не са подали навреме заявления за втора или трета матура по балообразуващ предмет, съобщаваме следното:

1. За да се избегне струпването на големи групи хора и да не се допусне заразяването на канидат-студенти и преподаватели с COVID-19 Академичният съвет взе решение в почти всички специалности на Софийския университет да се приемат студенти с оценки от държавните зрелостни изпити, без провеждане на изпити, организирани от Университета.

Приемът с оценки от държавните зрелостни изпити не означава прием без изпит. Държавният зрелостен изпит също е изпит, организиран от Министерството на образованието и науката на национално ниво по общи критерии и с национална оценителна комисия.

2. Академичният съвет взе решение вместо да организира свой изпит за специалност „Право“ Университетът да използва оценките от държавните зрелостни изпити. Това решение беше взето, след като получихме уверението на министрите на образованието и науката и на правосъдието, че нормативната уредба ще бъде изменена в близките дни, така че по изключение за тази година да бъде дадена такава възможност.

3. Не съответстват на истината внушенията, че приемът с оценки от държавните зрелостни изпити в специалност „Право“ ще снижи нивото на приетите. Когато от 1000 кандидати бъдат приети 300, това са винаги първите 300 класирани, независимо дали са класирани с изпити, организирани от Университета, или с държавните зрелостни изпити, организирани на национално ниво. В този смисъл формата на изпита и баловете не са от значение – броят на кандидатите и на приетите се запазва, следователно приемът в специалност „Право“ е точно толкова труден, колкото и в други години.

4. Не е вярно, че някои кандидат-студенти са ощетени, тъй като срокът за подаване на заявления за избор на трети избираем държавен зрелостен изпит е приключил и те са разчитали на оценка от изпит. Всъщност МОН е уведомил Регионалните управления по образованието, а те - директорите на училища, че срокът за подаване на заявления за явяване на трети избираем ДЗИ се удължава до 21 май и в момента заявления се подават. Поради това ощетени кандидати няма да има.

5. Решен е и проблемът с дипломи, издадени преди въвеждането на държавните зрелостни изпити. Параграф 3, ал. 7 от Допълнителните разпоредби на Наредбата за държавните изисквания за приемане на студенти във висшите училища на Република България гласи: „При образуването на състезателния бал на кандидат-студенти, чиято диплома за средно образование е издадена преди въвеждането на държавни зрелостни изпити и нямат оценка от държавен зрелостен изпит по български език и литература, за балообразуваща се взема оценката от зрелостния изпит по български език и литература или от зрелостния изпит по общообразователна подготовка, ориентиран към проверка на компетентностите по български език и литература“. В този период всички завършващи са имали оценка в графата „Зрелостен изпит“, дори да са освободени от него, например поради висок успех.

Накрая ще отбележим, че повечето от тези проблеми освен че са решени не са и нови, тъй като Софийският университет приема с оценки от държавните зрелостни изпити студенти в над 100 специалности от години.